Архив от ‘Счетоводно обслужване’

Счетоводно обслужване

Текущо осчетоводяване, изготвяне на декларации по ЗДДС, осигуровки, платежни документи, оборотни ведомости, данни за НАП изготвяне на ведомостти за заплати и осигуровки. Осъществяване на всички дейности, свързани с управлението на персонала и лицата наети по трудови и граждански договори; водене на материали и складови наличности на стоки; счетоводно отчитане на ДДС; консултации относно прилагане на […]