Годишен национален счетоводен семинар 2021 г.

„Данъчно облагане и годишно счетоводно приключване на 2020 г. в реалния сектор и бюджетната сфера. Новите актуални промени в счетоводното, данъчното, осигурителното и трудовото законодателство в сила от 1 януари 2021 г. Сметна палата – роля, функции и често допускани грешки при възлагане на обществени поръчки”
Интерхотел „Сандански” ****
гр. Сандански
ул. Яне Сандански
www.interhotelsandanski.bg
26.04-30.04.2021 г.

Прочети

АКТУАЛНОТО В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Пловдив хотел Интелкооп

22.04.2021 г.

 

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 20.04.2021 г.

Прочети

АКТУАЛНОТО В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

гр. Бургас Хотел Авеню

23.04.2021 г. 

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 23.04.2021 г.  

 

Прочети

АКТУАЛНОТО В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

гр. София

хотел Славянска беседа

30.04.2021 г.  

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 28.04.2021 г.

Прочети