ТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ – АКТУАЛНОТО ПРЕЗ 2019 г. и очаквани промени през 2020 г. гр Стара Загора

гр. Стара Загора
хотел СИТИ

11.12.2019 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 09.12.2019 г.
Прочети

Годишен национален счетоводен семинар 2020 г.

„Данъчно облагане и годишно счетоводно приключване на 2019 г. в реалния сектор и бюджетната сфера. Новите актуални промени в счетоводното, данъчното, осигурителното и трудовото законодателство в сила от 1 януари 2020 г. Сметна палата – роля, функции и често допускани грешки при възлагане на обществени поръчки”
Интерхотел „Сандански” ****
гр. Сандански
ул. Яне Сандански
www.interhotelsandanski.bg
27.01-31.01.2020 г.

Прочети