Промените в данъчното и осигурително законодателство през 2020 г. гр София

гр. София

хотел Славянска беседа

31.01.2020 г.,

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 29.01.2020 г.

Прочети

ПРОМЕНИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО И ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2020 ГОДИНА

гр. Пловдив

хотел Интелкооп

05.02.2020 г.,

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 04.02.2020 г.

Прочети

ПРОМЕНИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО И ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2020 ГОДИНА

гр. Бургас Хотел Авеню

24.01.2020 г.,

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 23.01.2020 г.

Прочети

ПРОМЕНИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО И ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2020 ГОДИНА

гр. Варна

хотел Дивеста

23.01.2020 г.,

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 22.01.2020 г.

Прочети

ПРОМЕНИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО И ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2020 ГОДИНА

гр. София

хотел Славянска беседа

28.01.2020 г.,

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 27.01.2020 г.

Прочети

Годишен национален счетоводен семинар 2020 г.

„Данъчно облагане и годишно счетоводно приключване на 2019 г. в реалния сектор и бюджетната сфера. Новите актуални промени в счетоводното, данъчното, осигурителното и трудовото законодателство в сила от 1 януари 2020 г. Сметна палата – роля, функции и често допускани грешки при възлагане на обществени поръчки”
Интерхотел „Сандански” ****
гр. Сандански
ул. Яне Сандански
www.interhotelsandanski.bg
27.01-31.01.2020 г.

Прочети