Годишен национален счетоводен семинар

„Данъчно облагане и годишно счетоводно приключване на 2017 г. в реалния сектор и бюджетната сфера. Новите актуални промени в счетоводното, данъчното, осигурителното и трудовото законодателство в сила от 1 януари 2018 г. Сметна палата – роля, функции и често допускани грешки при възлагане на обществени поръчки”
Интерхотел „Сандански” ****
гр. Сандански
ул. Яне Сандански
www.interhotelsandanski.bg
22-26.01.2018 г.

Прочети

Трудово и осигурително законодателство – промени, казуси, указания, наредби. гр- Варна – 29.01.2018 г.

гр. Варна
хотел Дивеста
29.01.2018 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 26.01.2018 г.
Прочети

Трудово и осигурително законодателство – промени, казуси, указания, наредби. гр- Бургас – 30.01.2018 г.

гр. Бургас
Хотел Аква
30.01.2018 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 26.01.2018 г.
Прочети

Годишно счетоводно приключване в реалния сектор за 2017 г.

гр. София
Хотел Славянска беседа
26.01.2018 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 26.01.2018 г.

Прочети

Изменения в ЗДДС и правилника за прилагането му. Изменения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица през 2018 г.

гр. София
Хотел Славянска беседа
24.01.2018 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 24.01.2018 г.

 
Прочети

Трудово и осигурително законодателство – промени, казуси, указания, наредби. гр- София – 25.01.2018 г.

гр. София
Хотел Славянска беседа
25.01.2018 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 23.01.2018 г.
Прочети