Годишно счетоводно приключвне в реалния сектор през 2019 г.

гр. София
30.01.2019 г.
хотел Славянска беседа
ул. Славянска 3

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 28.01.2019 г.
Прочети

Промените в данъчното и осигурително законодателство

гр. София
01.02.2019 г.
хотел Славянска беседа
ул. Славянска 3

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 30.01.2019 г.
Прочети

Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2019 г. гр. София

гр. София
31.01.2019 г.
хотел Славянска беседа
ул. Славянска 3

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 29.01.2019 г.
Прочети

Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2019 г. гр. Бургас

гр. Бургас
хотел Авеню

25.01.2019 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 23.01.2019 г.
Прочети

Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2019 г. гр. Варна

гр. Варна
24.01.2019 г.
хотел Дивеста
ул. „Христо Самсаров“ 1

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 22.01.2019 г.
Прочети

Годишен национален счетоводен семинар

„Данъчно облагане и годишно счетоводно приключване на 2018 г. в реалния сектор и бюджетната сфера. Новите актуални промени в счетоводното, данъчното, осигурителното и трудовото законодателство в сила от 1 януари 2019 г. Сметна палата – роля, функции и често допускани грешки при възлагане на обществени поръчки”
Интерхотел „Сандански” ****
гр. Сандански
ул. Яне Сандански
www.interhotelsandanski.bg
28.01-01.02.2019 г.

Прочети