ТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ – АКТУАЛНОТО ПРЕЗ 2019 г. гр София

гр. София
хотел Славянска беседа
30.09.2019 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 26.09.2019 г.
Прочети

ТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ – АКТУАЛНОТО ПРЕЗ 2019 г. гр. Разград

гр. Разград
хотел Централ
25.09.2019 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 23.09.2019 г.
Прочети

ТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ – АКТУАЛНОТО ПРЕЗ 2019 г. гр. Бургас

гр. Бургас
хотел Аква

27.09.2019 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 25.09.2019 г.
Прочети