Трудово и осигурително законодателство – промени, казуси, указания, наредби. гр- София – 02.03.2017 г.

slavqnska beseda

гр. София
Хотел Славянска беседа

02.03.2017 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 28.02.2017 г.
Прочети

Трудово и осигурително законодателство – промени, казуси, указания, наредби. гр- Варна – 01.03.2017 г.

download

гр. Варна
Хотел Аква

01.03.2017 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 27.02.2017 г.
Прочети