Трудово и осигурително законодателство – промени, казуси, указания, наредби. гр- София – 30.06.2017 г.

slavqnska beseda

гр. София
хотел Славянска беседа
30.06.2017 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 28.06.2017 г.
Прочети

Трудово и осигурително законодателство – промени, казуси, указания, наредби. гр- Варна – 29.06.2017 г.

download

гр. Варна
хотел Аква
29.06.2017 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 27.06.2017 г.
Прочети

Трудово и осигурително законодателство – промени, казуси, указания, наредби. гр- Варна – 20.06.2017 г.

download

гр. Варна
хотел Аква
20.06.2017 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 15.06.2017 г.
Прочети