ПРОМЕНИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО И ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2020 ГОДИНА

гр. Сливен

хотел централ

20.02.2020 г.,

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 18.02.2020 г.

Прочети

ПРОМЕНИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО И ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2020 ГОДИНА

гр. Бургас Хотел Авеню

21.02.2020 г.,

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 19.02.2020 г.

Прочети

ПРОМЕНИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО И ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2020 ГОДИНА

гр. София

хотел Славянска беседа

25.02.2020 г.,

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 23.02.2020 г.

Прочети