Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2019 г.

ХОТЕЛ СПОРТ ПАЛАС
гр. Сливен 8800
Бул. „Георги Данчев” 20
17.04.2019 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 15.04.2019 г.
Прочети