Годишен национален счетоводен семинар

Sandanski

„Данъчно облагане и годишно счетоводно приключване на 2016 г. в реалния сектор и бюджетната сфера. Новите актуални промени в счетоводното, данъчното, осигурителното и трудовото законодателство в сила от 1 януари 2017 г. Сметна палата – роля, функции и често допускани грешки при възлагане на обществени поръчки”
Интерхотел „Сандански” ****
гр. Сандански
ул. Яне Сандански
www.interhotelsandanski.bg
Прочети

Трудово и осигурително законодателство – промени, казуси, указания, наредби. гр- Пловдив – 26.01.2017 г.

index

гр. Пловдив
Хотел ИнтелКооп
26.01.2017 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 24.01.2017 г.

Прочети

Изменения в ЗДДС и правилника за прилагането му. Изменения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица

slavqnska beseda

гр. София
Хотел Славянска беседа
26.01.2017 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 24.01.2017 г.

Прочети

Годишно счетоводно приключване в реалния сектор

slavqnska beseda

гр. София
Хотел Славянска беседа
27.01.2017 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 25.01.2017 г.

Прочети

Трудово и осигурително законодателство – промени, казуси, указания, наредби. гр- Варна – 30.01.2017 г.

download

гр. Варна
Хотел Аква
30.01.2017 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 26.01.2017 г.

Прочети

Трудово и осигурително законодателство – промени, казуси, указания, наредби. гр- София – 31.01.2017 г.

slavqnska beseda

гр. София
Хотел Славянска беседа
31.01.2017 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 27.01.2017 г.

Прочети