Архив от ‘Услуги’

Услуги

Пълно счетоводно обслужване на фирми и бюджетни организации по чл. 50 от Закона за счетоводството, както и на медицинските лица, работещи като лечебни заведения. Изготвяне на междинни и годишни счетоводни отчети. Еднократни счетоводни услуги: изготвяне на справки и водене на дневници за ДДС на магнитен носител декларации за социално и здравно осигуряване на магнитен носител […]