Архив от ‘Обучение’

ТРУДОВОТО, ОСИГУРИТЕЛНОТО И ЗДРАВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

гр. Пловдив хотел Интелкооп 22 февруари 2023 г. Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 20.02.2023 г.