Архив от ‘Обучение’

Годишно счетоводно приключвне в реалния сектор през 2019 г.

гр. София 30.01.2019 г. хотел Славянска беседа ул. Славянска 3 Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 28.01.2019 г.

Промените в данъчното и осигурително законодателство

гр. София 01.02.2019 г. хотел Славянска беседа ул. Славянска 3 Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 30.01.2019 г.

Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2019 г. гр. София

гр. София 31.01.2019 г. хотел Славянска беседа ул. Славянска 3 Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 29.01.2019 г.

Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2019 г. гр. Бургас

гр. Бургас хотел Авеню 25.01.2019 г. Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 23.01.2019 г.

Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2019 г. гр. Варна

гр. Варна 24.01.2019 г. хотел Дивеста ул. „Христо Самсаров“ 1 Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 22.01.2019 г.

Годишен национален счетоводен семинар

„Данъчно облагане и годишно счетоводно приключване на 2018 г. в реалния сектор и бюджетната сфера. Новите актуални промени в счетоводното, данъчното, осигурителното и трудовото законодателство в сила от 1 януари 2019 г. Сметна палата – роля, функции и често допускани грешки при възлагане на обществени поръчки” Интерхотел „Сандански” **** гр. Сандански ул. Яне Сандански www.interhotelsandanski.bg […]