Архив от ‘Обучение’

ТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ – АКТУАЛНОТО ПРЕЗ 2019 г. и очаквани промени през 2020 г. гр Стара Загора

гр. Стара Загора хотел СИТИ 11.12.2019 г. Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 09.12.2019 г.

ТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ – АКТУАЛНОТО ПРЕЗ 2019 г. и очаквани промени през 2020 г. гр Русе

гр. Русе зала Десенс 10.12.2019 г. Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 09.12.2019 г.

ТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ – АКТУАЛНОТО ПРЕЗ 2019 г. и очаквани промени през 2020 г.гр София

гр. София хотел Славянска беседа 03.12.2019 г. Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 02.12.2019 г.

ТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ – АКТУАЛНОТО ПРЕЗ 2019 г. и очаквани промени през 2020 г. гр Варна

гр. Варна хотел Дивеста 28.11.2019 г. Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 26.11.2019 г.

ТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ – АКТУАЛНОТО ПРЕЗ 2019 г. и очаквани промени през 2020 г. гр. Бургас

гр. Бургас хотел Аква 29.11.2019 г. Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 27.11.2019 г.

Годишен национален счетоводен семинар 2020 г.

„Данъчно облагане и годишно счетоводно приключване на 2019 г. в реалния сектор и бюджетната сфера. Новите актуални промени в счетоводното, данъчното, осигурителното и трудовото законодателство в сила от 1 януари 2020 г. Сметна палата – роля, функции и често допускани грешки при възлагане на обществени поръчки” Интерхотел „Сандански” **** гр. Сандански ул. Яне Сандански www.interhotelsandanski.bg […]