Архив от ‘Обучение’

Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г. гр. Пловдив

гр. Пловдив Хотел ИнтелКооп 30.11.2018 г Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 28.11.2018 г.

Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г. гр. Русе

гр. Русе Зала Десенс бул. „Липник“ 123, Бизнес Парк Русе, корпус А, ет. 1, 29.11.2018 г Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 27.11.2018 г.

Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г. гр. Стара Загора

гр. Стара Загора хотел Сити 28.11.2018 г Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 26.11.2018 г.

Годишен национален счетоводен семинар

„Данъчно облагане и годишно счетоводно приключване на 2018 г. в реалния сектор и бюджетната сфера. Новите актуални промени в счетоводното, данъчното, осигурителното и трудовото законодателство в сила от 1 януари 2019 г. Сметна палата – роля, функции и често допускани грешки при възлагане на обществени поръчки” Интерхотел „Сандански” **** гр. Сандански ул. Яне Сандански www.interhotelsandanski.bg […]