Архив от ‘Обучение’

ПРОМЕНИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО И ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2020 ГОДИНА

гр. София хотел Славянска беседа 09.04.2020 г. СЕМИНАРЪТ СЕ ОТЛАГА заради COVID 19. Очаквайте нова дата Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 07.04.2020 г.