Архив от ‘Обучение’

Промените в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г.

гр. София Хотел Славянска беседа 29.06.2018 г Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 29.06.2018 г.