Архив от ‘Обучение’

АКТУАЛНОТО В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

гр. София хотел Славянска беседа 30.06.2021 г.   Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 28.06.2021 г.