Архив от ‘Обучение’

Годишен национален счетоводен семинар

„Данъчно облагане и годишно счетоводно приключване на 2017 г. в реалния сектор и бюджетната сфера. Новите актуални промени в счетоводното, данъчното, осигурителното и трудовото законодателство в сила от 1 януари 2018 г. Сметна палата – роля, функции и често допускани грешки при възлагане на обществени поръчки” Интерхотел „Сандански” **** гр. Сандански ул. Яне Сандански www.interhotelsandanski.bg […]

Трудово и осигурително законодателство – промени, казуси, указания, наредби. гр- Варна – 29.01.2018 г.

гр. Варна хотел Дивеста 29.01.2018 г. Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 26.01.2018 г.

Трудово и осигурително законодателство – промени, казуси, указания, наредби. гр- Бургас – 30.01.2018 г.

гр. Бургас Хотел Аква 30.01.2018 г. Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 26.01.2018 г.

Годишно счетоводно приключване в реалния сектор за 2017 г.

гр. София Хотел Славянска беседа 26.01.2018 г. Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 26.01.2018 г.

Изменения в ЗДДС и правилника за прилагането му. Изменения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица през 2018 г.

гр. София Хотел Славянска беседа 24.01.2018 г. Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 24.01.2018 г.  

Трудово и осигурително законодателство – промени, казуси, указания, наредби. гр- София – 25.01.2018 г.

гр. София Хотел Славянска беседа 25.01.2018 г. Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 23.01.2018 г.