Счетоводство, контрол и финанси 2004

„Счетоводство, контрол и финанси 2004“ ЕООД извършва следните услуги:
 • Пълно счетоводно обслужване на фирми и бюджетни организации по чл. 50 от Закона за счетоводството, както и на медицинските лица, работещи като лечебни заведения.
 • Изготвяне на междинни и годишни счетоводни отчети.
 • Еднократни счетоводни услуги:
  • изготвяне на справки и водене на дневници за ДДС на магнитен носител
  • декларации за социално и здравно осигуряване на магнитен носител
  • преоценка на ДМА
  • формиране на себестойност и консултации за приходите и разходите
  • финансово-счетоводен анализ на дейност
  • консолидация на отчети на фирми и клонове
  • консултации и експертизи по заявка на клиента
 • Правни и финансови консултации.
 • Професионални курсове и обучения за реалния сектор и бюджетната сфера – подготовка за Структурните и Кохезионния фонд.
 • Изготвяне на проекти за кандидатстване пред Оперативните програми на ЕС
 • Организиране на:
  • Семинари
  • Конференции
  • Симпозиуми
  • Тийм Билдинг
  • Презентации
  • Кетеринг