Промените в данъчното и осигурително законодателство

гр. София
01.02.2019 г.
хотел Славянска беседа
ул. Славянска 3

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 30.01.2019 г.


Петък 10-14 часа Промените в данъчното и осигурително законодателство през 2019 г.

1. Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица и в Закона за корпоративното подоходно облагане

2. Промени в Закона за данък върху добавената стойност

3. Промени в Наредба Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройство на продажби в търговските обекти , изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

4. Промени в Закона за местните данъци и такси

5. Промени в осигурителното законодателство

Лектор : Петър Захариев, данъчен експерт НАП

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара!
Цени за участие: • Семинарна такса за участие 84.00 лв. с ДДС
Превод може да извършите по следната банкова сметка:

„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF

e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg
контакти GSM: 0877 281010;
www.skf-bg.com

Напишете коментар