Реклама

Рекламен банер в skf-bg.com и в accounterbg.com

Тип на банера Размер (kВ) Размер (pixels) Цена за месец
CompuServe Bitmap (GIF) до 20 kB 175 x 40 50 лв. (без ДДС)
Portable Network Graphics (PNG) до 20 kB 175 x 40 50 лв. (без ДДС)
Joint Photographers Expert Group (JPEG) до 20 kB 175 x 40 50 лв. (без ДДС)
Shockwave Flash (SWF) до 40 kB 175 x 40 60 лв. (без ДДС)