Архив от ‘Новини’

Изплащането на пенсиите ще започне на 9 октомври, като най-ниските пенсии ще са с нов минимален размер

Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че изплащането на пенсиите за месец октомври ще започне на 9 октомври (понеделник) и ще приключи на 20 октомври (петък) 2017 г. Съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. е променен минималният размер на личните пенсии за осигурителен стаж и възраст, отпуснати при пълен осигурителен стаж. […]

Проверките на НАП все по-чести нощем и в почивните дни

Все по-голяма част от проверките на НАП за отчитане на оборотите и издаване на касови бележки ще се извършват след 17,30 ч. в делнични дни, нощем и в почивните и празнични дни. Промяната в работното време на данъчните влиза в сила веднага, като инспекторите, които извършват т.нар. оперативни проверки вече ще работят на смени. Причина […]

Публикуван е Наръчник по ДДС за 2017 г.

Публикуван е Наръчник по ДДС за 2017 г. Наръчникът е актуализирана версия за 2017 г., съобразно промените в Закона за данък върху добавената стойност, с цел подпомагане процеса на единното прилагане на данъчното законодателство. Рубрика Становища, указания, наръчници http://www.nap.bg/news?id=3375

Публикувано е ръководство за изготвяне и подаване на Интрастат декларации в режим онлайн

Публикувано е Ръководство на потребителя за изготвяне и подаване на Интрастат декларации В него са описани стъпките за изготвяне на месечни и коригиращи декларации в режим онлайн и тяхното подаване. Рубрика Интрастат – Софтуер и ръководство за ползване http://www.nap.bg/news?id=3374

Публикувано е становище за прилагането на ЗДДС по отношение на договори за неперсонифицирано дружество, сключени под отлагателно условие

Публикувано е становище с изх. №26-Б-26/01.08.2017 г. на изпълнителния директор на НАП относно приложение на разпоредбата на чл. 132, ал. 5 и 6 от ЗДДС по отношение на договори за неперсонифицирано дружество, сключени под отлагателно условие. Рубрика Становища, указания, инструкции http://www.nap.bg/news?id=3347

400 000 хартиени удостоверения ще се издават електронно от следващата година

Банките също спират да изискват хартиени удостоверения Всички държавни органи и общини, които изискват клиентите им да представят удостоверения за дължими данъци, ще получават тази информация от НАП задължително по електронен път. Промените са записани в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В момента над близо 100 закона и наредби изискват граждани и фирми да представят пред различни […]

Нова версия на информационна система „Контрол на горивата“

Публикувана е нова версия на ИС „Контрол на горивата“, която позовлява при подаване на електронните документи за получаване и доставка на горива да се подават данни за данъчна основа на доставката в левове. Промените са свързани с изменение на Приложение № 22 към чл. 59а, ал. 1 и 2 и Приложение № 23 към чл. […]

До края на юли се подават декларациите за дължими данъци за второто тримесечие на 2017 г.

НАП напомня на предприятията или самоосигуряващите се лица, които изплащат на физически лица доходи извън тези по трудов договор и са задължени да удържат данък, че до края на юли 2017 г. трябва да подадат декларация за дължими данъци. Приходната агенция ще изпрати над 3000 напомнителни електронни писма. Декларацията – по чл. 55, ал. 1 […]

При доставка или продажба на стоки или услуги, за които се плаща с банкова карта, също се издава фискален бон

НАП започна информационна кампания, насочена към търговците, които извършват доставки или продажба на стоки и услуги, за които се заплаща с дебитна или кредитна карта. Агенция изпрати близо 223 хил. електронни писма, с които напомни, че в случаите на такива плащания, също трябва да се издава фискален бон. Законът задължава всяко регистрирано и нерегистрирано лице […]

Нова е-услуга „Справка за декларираните продажби от регистрирани по ЗДДС лица за определен данъчен период“ от НАП

От 3 юли 2017 г. НАП въвежда е-услугата „Справка за декларираните продажби от регистрирани по ЗДДС лица за определен данъчен период“, която може да бъде ползвана с квалифициран електронен подпис (КЕП) от всички клиенти с разрешен пълен достъп до услугите на НАП, както и от упълномощени лица с КЕП, на които е разрешен пълен достъп […]

НОИ стартира проект за утвърждаване принципите на доброто управление

В изпълнение на основните насоки за своето развитие за периода 2015-2017 г. на Националния осигурителен институт (НОИ) започва изпълнение на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“. Проектът се осъществява с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, а бенефициент по него е Институтът по публична администрация. Чрез него НОИ ще […]

НАП връчва документи по електронен път

От днес в портала за е-услуги на НАП е достъпна нова електронна услуга за връчване на документи по електронен път – „Връчване на документи“. Чрез нея клиентите на приходната агенция ще имат възможност да получават електронни документи, издадени от служителите на НАП. Достъпът до електронната услуга имат физически лица и юридически лица, които: – притежават […]

От 1 юли 2017 г. заявлението за отпускане на парично обезщетение за безработица се подава и по електронен път

Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че от 1 юли 2017 г. заявлението за отпускане на парично обезщетение за безработица може да се подава и по електронен път. Това ще става чрез специално разработена електронна административна услуга, която ще бъде достъпна на интернет страницата на институцията (www.noi.bg) от същата дата. Онлайн услугата допълва списъка от над […]

Майките, които се връщат по-рано на работа, ще получават половината от майчинството си от 1 юни

Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че от 1 юни 2017 г. влизат в сила изменения и допълнения в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО). Измененията са следствие на промени в Кодекса на труда (КТ) и в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и с тях се въвеждат нови видове отпуски и […]

До 12 юни 2017 г. НОИ приема старите образци на удостоверенията за изплащане на парични обезщетения и помощи

Националният осигурителен институт (НОИ) информира осигурителите и самоосигуряващите се лица, че във връзка с измененията и допълненията в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване /НПОПДОО/ настъпват промени по отношение на представянето на образците за изплащане на паричните обезщетения – Приложения № 9, № 10 и № 11 към наредбата. До 12 […]

НАП подсеща закъснелите си клиенти да платят декларираните от тях данъци

НАП започна кампания, с която напомня на физическите лица, които все още не са заплатили декларираните от тях данъци върху доходите, че срокът за това изтече. Приходната агенция уведомява своите клиенти за просрочените им задължения чрез унифицирано електронно съобщение. Срокът за подаване на декларациите на физическите лица изтече на 2 май 2017 г. В същия […]

Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРС за 2017 г.

Актуализиран е наръчникът по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2017 г. Рубрика Осигуряване/Становища и указания http://www.nap.bg/news?id=3254

От 1 май 2017 г. се променят условията за приемане на данни в Електронния регистър на болничните листове

Националният осигурителен институт (НОИ) уведомява задължените лица, които представят данни от издадени болнични листове в Електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им (ЕРБЛРО), че от 01 май 2017 г., влизат в сила промени в условията за приемането на болничните листове в Електронния регистър. Няма да се приемат некоректни данни от издадени болнични […]

НАП подсеща фирмите да платят корпоративните си данъци

НАП започна кампания, с която напомня на дружества, които все още не са заплатили декларираните от тях корпоративни данъци, че срокът за това изтече. Приходната агенция уведомява своите клиенти за просрочените им задължения чрез унифицирано електронно съобщение. Срокът за подаване на фирмените декларации изтече на 31 март 2017 г. В същия срок дружествата трябваше да […]

График за изплащане на пенсиите и обезщетенията през м. април

Националният осигурителен институт съобщава, че във връзка с предстоящите великденски празници изплащането на пенсиите през месец април ще започне на 06.04.2017 г. (четвъртък) и ще приключи на 20.04.2017 г. (четвъртък). Заедно с пенсиите за м. април на пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях е в размер […]