Архив от ‘Обучение’

ПРОМЕНИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО И ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2020 ГОДИНА

гр. Сливен хотел централ 20.02.2020 г., Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 18.02.2020 г.

ПРОМЕНИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО И ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2020 ГОДИНА

гр. Бургас Хотел Авеню 21.02.2020 г., Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 19.02.2020 г.

ПРОМЕНИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО И ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2020 ГОДИНА

гр. София хотел Славянска беседа 25.02.2020 г., Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 23.02.2020 г.