Архив от ‘Обучение’

Годишен национален счетоводен семинар 2022 г.

„Данъчно облагане и годишно счетоводно приключване на 2021 г. в реалния сектор и бюджетната сфера. Новите актуални промени в счетоводното, данъчното, осигурителното и трудовото законодателство в сила от 1 януари 2022 г. Сметна палата – роля, функции и често допускани грешки при възлагане на обществени поръчки” Интерхотел „Сандански” **** гр. Сандански ул. Яне Сандански www.interhotelsandanski.bg

АКТУАЛНОТО В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

гр. София Хотел Славянска беседа ул Славянска 3 27.01.2022 г. Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 25.01.2022 г.

АКТУАЛНОТО В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

гр. Бургас Хотел Аква Зала Нимфа бул. Демокрация, комплекс Лазур, 8000 Бургас 21.01.2022 г. Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 19.01.2022 г.

АКТУАЛНОТО В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

гр. Варна Хотел Аква Зала Нимфа ул. „Девня“ 12-А, 9000 Варна Център, Варна 20.01.2022 г.   Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 18.01.2022 г.