Архив от ‘Обучение’

Годишен национален счетоводен семинар 2021 г.

„Данъчно облагане и годишно счетоводно приключване на 2020 г. в реалния сектор и бюджетната сфера. Новите актуални промени в счетоводното, данъчното, осигурителното и трудовото законодателство в сила от 1 януари 2021 г. Сметна палата – роля, функции и често допускани грешки при възлагане на обществени поръчки” Интерхотел „Сандански” **** гр. Сандански ул. Яне Сандански www.interhotelsandanski.bg […]

АКТУАЛНОТО В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

гр. Бургас Хотел Авеню 25.11.2020 г. – ОЧАКВАЙТЕ НОВИ ДАТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2021 г. Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 23.11.2020 г.    

АКТУАЛНОТО В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

гр. Варна хотел Дивеста 26.11.2020 г.  ОЧАКВАЙТЕ НОВИ ДАТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2021 г. Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 24.11.2020 г.  

АКТУАЛНОТО В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

гр. София хотел Славянска беседа 20.11.2020 г.  ОЧАКВАЙТЕ НОВИ ДАТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2021 г. Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 18.11.2020 г.