Архив от ‘Обучение’

Годишен национален счетоводен семинар 2021 г.

„Данъчно облагане и годишно счетоводно приключване на 2020 г. в реалния сектор и бюджетната сфера. Новите актуални промени в счетоводното, данъчното, осигурителното и трудовото законодателство в сила от 1 януари 2021 г. Сметна палата – роля, функции и често допускани грешки при възлагане на обществени поръчки” Интерхотел „Сандански” **** гр. Сандански ул. Яне Сандански www.interhotelsandanski.bg […]

АКТУАЛНОТО В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Пловдив хотел Интелкооп 22.04.2021 г.   Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 20.04.2021 г.

АКТУАЛНОТО В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

гр. Бургас Хотел Авеню 23.04.2021 г.  Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 23.04.2021 г.    

АКТУАЛНОТО В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

гр. София хотел Славянска беседа 30.04.2021 г.   Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 28.04.2021 г.