Архив от ‘Обучение’

Промените в данъчното и осигурително законодателство през 2020 г. гр София

гр. София хотел Славянска беседа 31.01.2020 г., Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 29.01.2020 г.

ПРОМЕНИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО И ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2020 ГОДИНА

гр. Пловдив хотел Интелкооп 05.02.2020 г., Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 04.02.2020 г.

ПРОМЕНИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО И ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2020 ГОДИНА

гр. Бургас Хотел Авеню 24.01.2020 г., Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 23.01.2020 г.

ПРОМЕНИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО И ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2020 ГОДИНА

гр. Варна хотел Дивеста 23.01.2020 г., Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 22.01.2020 г.

ПРОМЕНИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО И ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2020 ГОДИНА

гр. София хотел Славянска беседа 28.01.2020 г., Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 27.01.2020 г.

Годишен национален счетоводен семинар 2020 г.

„Данъчно облагане и годишно счетоводно приключване на 2019 г. в реалния сектор и бюджетната сфера. Новите актуални промени в счетоводното, данъчното, осигурителното и трудовото законодателство в сила от 1 януари 2020 г. Сметна палата – роля, функции и често допускани грешки при възлагане на обществени поръчки” Интерхотел „Сандански” **** гр. Сандански ул. Яне Сандански www.interhotelsandanski.bg […]