АКТУАЛНОТО В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

гр. София

хотел Славянска беседа

30.06.2021 г.  

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 28.06.2021 г.

Прочети