ТРУДОВОТО, ОСИГУРИТЕЛНОТО И ЗДРАВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

гр. Пловдив

хотел Интелкооп

22 февруари 2023 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 20.02.2023 г.

Прочети