Промените в данъчното и осигурително законодателство през 2020 г. гр София

гр. София

хотел Славянска беседа

31.01.2020 г.,

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 29.01.2020 г.

Петък 10:00 -14:00 ч Промените в данъчното и осигурително законодателство през 2020 г. гр София

Програма : 1. Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица и в Закона за корпоративното подоходно облагане Особености при прилагане на данъчните облекчения по ЗДДФЛ 2. Промени в Закона за данък върху добавената стойност 3. Промени в Наредба Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройство на продажби в търговските обекти , изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин 4. Промени в Закона за местните данъци и такси

Лектор- Петър Захариев, данъчен експерт НАП

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара!
Цени за участие: • Семинарна такса за участие 84.00 лв. с ДДС
Превод може да извършите по следната банкова сметка:
„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF
e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg
контакти GSM: 0877 281010;
www.skf-bg.com

Напишете коментар