Изменения в ЗДДС и правилника за прилагането му. Изменения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица

гр. София
Хотел Славянска беседа
26.01.2017 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 24.01.2017 г.

Четвъртък
9.45 – 10.00 ч. Регистрация
10.00 ч. Откриване на семинара
10.00-11.30 ч. Изменения в ЗДДС и правилника за прилагането му
Промени свързани с внасяне на гаранция от търговците на течни горива
Промени свързани с правото на приспадане на данъчен кредит пропорционално на използването на активите
Изменения свързани с облагането с ДДС на туристическите услуги
Облагане с ДДС на дейността на не персонифицираните дружества
Промени свързани с регистрацията и дерегистрацията по ЗДДС
Изменения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Промени свързани с облагането на паричните и предметни награди, получени от участие в игри
Нови данъчни облекчения за извършени безкасови плащания
Промени свързани с данъчното облагане на земеделските стопани
Промени при облагане на доходите, които се облагат с окончателен данък
Облагане на непаричните вноски в търговски дружества
Изменения в Закона за местните данъци и такси
Новият окончателен данък върху таксиметровите превози на пътници – деклариране и внасяне

Въпроси от практиката на приходната администрация
11.30-12.00 кафе пауза
12.00- 14.00 ч. Изменения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Промени свързани с облагането на паричните и предметни награди, получени от участие в игри
Нови данъчни облекчения за извършени безкасови плащания
Промени свързани с данъчното облагане на земеделските стопани
Промени при облагане на доходите, които се облагат с окончателен данък
Облагане на непаричните вноски в търговски дружества
Изменения в Закона за местните данъци и такси
Новият окончателен данък върху таксиметровите превози на пътници – деклариране и внасяне
Въпроси от практиката на приходната администрация

Лектор: Данъчен експерт от НАП

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара!
Цени за участие: • Семинарна такса за участие 84.00 лв. с ДДС
Превод може да извършите по следната банкова сметка:
„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF
e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg
контакти GSM: 0877 281010; тел./факс: 02/ 88 777 66
www.skf-bg.com

Напишете коментар