Семинар по ЗОП

София, Славянска беседа
26-27.01.2015 Г.
[more…]
ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

26 януари (Вторник)

09,00-09:30 Регистрация на участниците
09,30 -12,00 Нови изисквания за съдържанието на вътрешните правила за обществени поръчки. Профил на купувача – разширяване на информацията, подлежаща на публикуване. Обхват на новите изключения от приложното поле на Зоп
12,00-13,00 Кафе –пауза
13,30-18,00 Промени в реда за възлагане на обществени поръчки с публична покана. Условия за участие на външни експерти в подготовката на документацията за участие – ограничения.

Лектор: Галена Славова – експерт по Обществени поръчки

27 януари (Сряда)
09,00-10,30 Нови моменти при:
 Достъпа до документацията на участника
 Обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП
 Обособените позиции при доставка на лекарства
 Гаранции за участие и изпълнение
 Критерии за подбор – особености при участие на предприятия на хора с увреждания
 Критериите и методиката за оценка на офертите
10,30-11,00 Кафе – пауза
11,00-12,30 Промени в условията за окомплектоване на офертите. Особености при участието на подизпълнители. Ново правило за участие на външни експерти в работата на комисията.
14,00-15,30 Сключване и изменение на договори за обществени поръчки. Нови изисквания към съдържанието на информацията за сключен договор. Други промени в Закона за обществени поръчки.
15,30-16,00 Кафе – пауза
16,00-17,30 Практика на Агенцията за обществени поръчки по предварителен контрол. Практика на КЗК и АДФИ.

Лектор: Галена Славова – експерт по Обществени поръчки

Цена 168 с ДДС.

Сумата можете да преведете по следната банкова сметка:

„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF

В посочените цени са включени съответния брой нощувки на база пълен пансион, лекции, индивидуални консултации, помощни материали, кафе-паузи.

Организаторите си запазват правото си за промени в програмата и условията на семинара!

С цел да бъдем максимално полезни по време на обучението Ви, молим да ни изпратите въпросите, на които желаете лекторите да обърнат специално внимание до 22.01.2015 г. на посочените адреси.
e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg
контакти GSM: 0878 471010; 0877 281010; тел./факс: 02/ 88 777 66

Напишете коментар