Годишен национален счетоводен семинар

Хотел Интерхотел „Сандански” **** гр. Сандански
от: 27-01-2014 до: 31-01-2014

„Данъчно облагане и годишно счетоводно приключване на 2013 г. в реалния сектор и бюджетната сфера. Промените в счетоводното, данъчното, осигурителното и трудовото законодателство в сила от 1 януари 2014 г.” Сметната палата – роля, функции и често допускани нарушения при възлагане на обществени поръчки.
[more…]

Програма

27 януари 2014 г. (Понеделник)
Настаняване след 13:00 ч.
14:00 – 14:15 ч. Откриване на семинара.
14:15 – 17:45 ч. Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Практически въпроси.
Лектор: Пламен Грозданов, данъчен експерт

28 януари 2014 г. (Вторник)
09:00 – 12:30 ч. Законът за корпоративно подоходно облагане, в сила от 01.01.2014 г.
Лектор: Пламен Грозданов, данъчен експерт
14:00 – 17:30 ч. Дискусия по темата.
Лектор: Пламен Грозданов, данъчен експерт

29 януари 2014 г.(Сряда)
9:00 – 12:30 ч. Подготовка за годишното счетоводно приключване за 2013 година в реалния сектор, годишни финансови отчети за 2013 година. Отчет за финансовото състояние (Счетоводен баланс). Информационни връзки между салдата по счетоводните сметки от годишната оборотна ведомост и статиите на счетоводния баланс . в реалния сектор и в бюджетните предприятия; Отчет за доходите и Отчет за Отчет за всеобхватния доход; Отчет за паричните потоци; Отчет за промените в собствения капитал. Оповестяване на счетоводната политика. Оповестяване на некоригиращите събития, настъпили след датата на счетоводния баланс. Оповестяване на възприетите варианти, когато счетоводната база допуска прилагането на повече от един вариант за някои счетоводни политики или трактовки.

Лектор: Иван Златков, регистриран одитор
14:00 – 17:30 ч. ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2013 ГОДИНА. Годишна оборотна ведомост преди приключване на сметките за приходи и разходи за 2013 година и изпращането й на висшестоящия разпоредител с кредити или на Министерство на финансите (от първостепенните разпоредители); Приключване а сметките за приходите и разходите за 2013 година; Изготвяне на Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2013 година; Изготвяне на счетоводния баланс (отчета за финансовото състояние) към 31.12. 2013 година; Изготвяне на приложение към годишния финансов отчет на бюджетните предприятия за 2013 година. Дискусия по темата.
Лектор: Иван Златков, регистриран одитор

30 януари 2014 г. (Четвъртък)
09:00 – 11:30 ч. ДИСКУСИИ ПО РАЗПОРЕДБИТЕ НА:
Кодекса за социално осигуряване
Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетение и помощите от държавното обществено осигуряване
Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетение за безработица
Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
Наредба Н- 8 за реда за подава на данни в НАП
Наредба за елементите на възнаграждението и на доходите, върху които се правят осигурителни вноски
Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „ГВРС“ и др.
11:00 – 11:45 ч. Кафе-пауза.
11:45 – 13:00 ч. Продължение по темата.
13:00 – 14:00 ч. Обедна почивка.
14:00 – 15:30 ч. Обсъждане на реда за погасяване на задълженията по реда на Единната данъчно-осигурителна сметка
15:30 – 16:00 ч. Отговори на въпроси и обсъждане на конкретни казуси
Лектор: Аспасия Петкова, експерт по социално и здравно осигуряване

31 януари 2014 г. ( Петък)
09:00 – 12:30 ч. Вътрешен одит в публичния сектор. Сметната палата – роля, функции и често допускани нарушения при възлагане на обществени поръчки и разпореждането и управлението на обществено имущество.
Лектор от Сметната палата
14:00 -17:30 ч. Дискусия по темата.

Организаторите си запазват правото си за промени в програмата и условията на семинара!

С цел да бъдем максимално полезни по време на обучението Ви, молим да ни изпратите въпросите, на които желаете лекторите да обърнат специално внимание до 19.01.2014 г. на посочените адреси.

На изкаралите семинара ще бъде издаден сертификат за успешно преминат опреснителен курс!

Цена за двойна стая на база пълен пансион 4дни/ 3 нощувки 510 лв с ДДС.
Цена за двойна стая на база пълен пансион 5 дни/ 4 нощувки 678 лв с ДДС.
Цена за двойна стая на база пълен пансион 6 дни/ 5 нощувки 846 лв с ДДС.
За желаещите да ползват единично настаняване се доплаща сумата от 28 лв на ден с ДДС
• Цените включват: Избрания от Вас престой / съответния брой нощувки в единична или двойна стая/ закуска, обяд, вечеря, кафе-пауза, лекции, помощни материали, консултации, дискусии.
• Семинарна такса за участие само в лекциите, без хотелски услуги и пансион – 84 лв. на ден с ддс.

Талон-заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 22.01.2014 г.

Превод може да извършите по следната банкова сметка:

„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF

e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg
контакти GSM: 0878 471010; 0877 861010; 0877 281010; тел./факс: 02/ 88 777 66

Талон заявка можете да изтеглите от тук :Interhotel Sandanski

1 Коментар по “Годишен национален счетоводен семинар”

  1. Виолета Костадинова каза:

    Здравейте, публикуваните цени за 4 дни се отнасят за лице или за стая?

Напишете коментар