Семинар Хасково 29.05 – 31.05.2013 г.

”Новите моменти в социалното, здравното осигуряване и трудовите отношения през 2013 г. Съществените изменения и нови моменти в ЗДДС в сила от 01 януари 2013 г. Промени в ЗКПО през 2013 г. Oдит в публичния сектор. Сметната палата – роля, функции и често допускани нарушения при възлагане на обществени поръчки, разпореждането и управлението на обществено имущество”.

модул 1: Семинар 29.05.2013 г. – Аспасия Петкова
модул 2: Семинар 30.05.2013 г. – Пламен Грозданов
модул 3: Семинар 31.05.2013 г. – Лектор от Сметна палата
за повече информация моля натиснете тук haskovo mai g

Напишете коментар