Промените в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г.

гр. Бургас
хотел Аква
30.08.2018 г

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 29.08.2018 г.

Четвъртък 10-14 часа Промените в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г. Командироване в рамките на ЕС.
Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство

Прилагането на осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г.Разглеждане на казуси от практиката

1. Закон за бюджета на ДОО – 2018 г.
2. Промени в КСО
3. Промени в наредбите: Наредба за паричните обезщетение и помощите от ДОО, Наредба за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, Наредба за самоосигуряващите се лица и много други.
4. Пенсиониране- през 2018 г. и очаквани промени през 2019 г.
5. ДЗПО- възможности за избор и предпочитания
6. Майчинство, осиновяване – промени.
7. Кодекс на труда – промени
8. Промени в безработицата
9. Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Сумирано изчисляване на работното време- графици, нови правила.
10. Нова наредба за трудовите досиета
11. Командироване за извършване на услуги в чужбина – наредба.
12. Приложимо законодателство – издаване на А1.
13. Промени в много други наредба
14. Особености при осигуряването в системата на образованието – Нов колективен трудов договор, ранно пенсиониране, назначаване на учители и т.н.
15. Осигурителни вноски върху транспортните разходи в системата на образованието
16. Контрол, санкции
17. Разглеждане на конкретни казуси

Лектор- Аспасия Петкова- работила като директор в ЦУ на НОИ и ЦУ на НАП и главен експерт в МТСП с дългогодишен опит като лектор, автор на много книги, наръчници, статии и коментари в различни издания.

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара!
Цени за участие: • Семинарна такса за участие 84.00 лв. с ДДС
Превод може да извършите по следната банкова сметка:
„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF
e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg
контакти GSM: 0877 281010;
www.skf-bg.com

Напишете коментар

Промените в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г.

гр. Бургас
Хотел Аква

31.07.2018 г

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 31.07.2018 г.
Read the rest of this entry »

Напишете коментар