На вниманието на българските доставчици на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и електронни услуги

Юридическите лица, подаващи заявления за регистрация за прилагане на специален режим в Съюза за облагане с ДДС на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги по радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път с получатели данъчно незадължени лица, установени, които имат постоянен адрес или обичайно пребиваване в друга държава членка (специален режим в Съюза), в сила от 01.01.2015 г., могат да получат актуална информация относно изискванията за фактуриране и ставките по ДДС на държавите-членки на ЕС от специализирания информационен портал на Европейската комисия за данъчна информация (TIC) на адрес http://ec.europa.eu/taxation_customs/tic/.

Напишете коментар