Национален счетоводен семинар за ръководители и счетоводители Пролет 2016 г.

Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Законът за корпоративно подоходно облагане, в сила от 01.06.2016 г. Промени в социалното и здравното осигуряване през 2016 г. Изменения и допълнения в кодекса на труда.

Парк Хотел ”Олимп” **** – гр. Велинград
25-28.04.2016 г.
http://www.olymp-bg.com/

Цена на човек в двойна стая 430 лв без ДДС (516 лв с ДДС)
Доплащане за единично настаняване 15 лв на ден с ДДС

Посочените цени включват пълен пансион /закуска, обяд, вечеря/ за избраният от Вас престой, лекции, помощни материали, кафе-паузи. Хотелът предоставя безплатно за нашите участници в семинара ползването на паркинг, ползване на вътрешен басейн, джакузи, парна баня, фитнес, тепидариум, контрастен душ, инфра ред кабина, зала за релакс.

25 април (Понеделник)
Настаняване след 14:00 ч.
14:30 ч. Отркиване на семинара.
14:40 – 17:30 ч.

Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Практически въпроси. Дискусия; Казуси, актуални и спорни текстове по прилагането на ЗДДС и ППЗДДС. Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лицаи местните данъци и такси; Промените в Закона за акцизите и данъчните складове; ваучери за гориво на земеделските производители; Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Лектор: данъчен експерт

26 април (Вторник)

9:30 – 13:00 ч.Продължение по темата

14:00- 17:00 ч. Промени в ЗКПО през 2016 г.: Обезценяване на вземания; Облагане на задължения; Неизплатени възнаграждения и обезщетения на физически лица към края на годината; Данъчно облекчение за производствена дейност в райони с висока безработица; Освобождаване от облагане с данък при източника на доходи от лихви по облигации и други дългови ценни книжа; Доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, подлежащи на облагане с по-нисък данък при източника; Данъчно стимулиране при предоставяне на стипендии; Други промени.

– Авансови вноски през 2016 г.

Дискусия.

Лектор: данъчен експерт.

27 април (Сряда)

09:15 – 12:30 ч. Определяне и деклариране в НАП на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за 2015 г. – попълване на Таблица 1 и 2 в Справката към данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.Осигуряването на собственици и съдружници в търговски дружества.
Наредба за паричните обезщетения и помощите от държавното обществено осигуряване, подаване на документи в НОИ.Промени в Наредба № Н-8,подаване на Д1, Д3, Д6 и др. в НАППромени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.Закон за бюджета на ДОО и на НЗОК за 2016 г.Закон за здравното осигуряване – промени от 01.01.2016 г. Кодекс за социално осигуряване –промени от 01.01.2016 г.
14:00 – 17:30 ч.Продължение по темата

Лектор: Аспасия Петкова – консултант по социално и здравно осигуряване. Работила като директор в ЦУ на НОИ, зам. директор в ЦУ на НАП, гл. експерт в МТСП. С дългогодишен опит в областта на социалното и здравното осигуряване.

28 април (Четвъртък)

09:00 – 12:00 ч. Придобиване право на пенсия.
-нови изисквания за осигурителен стаж и възраст.
-размер на пенсията.
-специални правила за някои категории осигурени лица.
Промени в наредбите, свързани със социалното осигуряване
Актуални промени в при внасянето на осигурителните вноски и подаването на декларации. Работа в друга държава-членка на ЕС.Промени в трудовото законодателство през 2015 г.и 2016 г.- промени в Кодекса на труда и Наредбата за работното време, почивките и отпуските.
Казуси от практиката.Дискусия по въпроси на участниците.

Организаторите си запазват правото си за промени в програмата и условията на семинара!

На участниците в курса ще бъдат издадени сертификати за успешно преминат курс.
• Семинарна такса за участие само в лекциите, без хотелски услуги и пансион – 84 лв. на ден. Всички цени са с включен ДДС.

Превод може да извършите по следната банкова сметка:

„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF

С цел да бъдем максимално полезни по време на обучението Ви, молим да ни изпратите въпросите, на които желаете лекторите да обърнат специално внимание до 21.04.2016 г. на посочените адреси.
e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg
контакти GSM: 0878 471010; 0877 281010; тел./факс: 02/ 88 777 66

Напишете коментар