Изменения в ЗДДС и правилника за прилагането му. Изменения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица през 2018 г.

Датата на семинарът е променена на 09.02.2018 г.

гр. София
Хотел Славянска беседа
09.02.2018 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 07.02.2018 г.

 

Петък 9 Февруари
9.45 – 10.00 ч. Регистрация
10.00 ч. Откриване на семинара
10.00-11.30 ч. ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИТЕЛНО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2018 г.

1. Промени в Закона за данък върху добавената стойност
– Промени свързани с реда за корекции на ползван данъчен кредит
– Облагане с ДДС на инвестиционното злато
– Промени свързани с регистрацията по закона

2. Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица
– Възможност за деклариране на необлагаемите доходи
– Ползване на отстъпка по подадени данъчни декларации

3. Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане
– Неподаване на ГДД от лицата които не са осъществявали дейност през годината

4. Промени в осигурителното законодателство

5. Промени в Закона за местните данъци и такси
– Нов начин за определяне на таксата за битови отпадъци

6. Промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс
– Промени свързани с отговорността на трети лица

11.30-12.00 кафе пауза
12.00- 14.00 ч. Продължение по темата

Лектор: Петър Захариев

Главен инспектор по приходите, София град

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара!
Цени за участие: • Семинарна такса за участие 84.00 лв. с ДДС
Превод може да извършите по следната банкова сметка:
„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF
e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg
контакти GSM: 0877 281010; тел./факс: 02/ 88 777 66
www.skf-bg.com

Напишете коментар

Изменения в ЗДДС и правилника за прилагането му. Изменения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица

ШВЕЙЦАРИЯ

ЖЕНЕВА-ЛОЗАНА-МОНТРЬО

3 нощувки; 4 дни със самолет
22.09-25.09.2017
Read the rest of this entry »

Напишете коментар