Годишен национален счетоводен семинар

Хотел Интерхотел „Сандански” ****
гр. Сандански
www.interhotelsandanski.bg
26-30.01.2015 г.

„Данъчно облагане и годишно счетоводно приключване на 2014 г. в реалния сектор и бюджетната сфера. Новите актуални промени в счетоводното, данъчното, осигурителното и трудовото законодателство в сила от 1 януари 2015 г. Сметна палата – роля, функции и често допускани грешки при възлагане на обществени поръчки”

[more…]
Програма на семинара

26 януари 2015 г. (Понеделник) Настаняване след 13:00 ч.
14:00 – 14:15 ч. Откриване на семинара.
14:15 – 17:45 ч. Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Практически въпроси.
Лектор: Пламен Грозданов, данъчен експерт

27 януари 2015 г. (Вторник) 09:00 – 12:30 ч. Законът за корпоративно подоходно облагане, в сила от 01.01.2015 г.
Лектор: Пламен Грозданов, данъчен експерт
14:00 – 17:30 ч. Дискусия по темата.
Лектор: Пламен Грозданов, данъчен експерт

28 януари 2015 г.(Сряда) 09:00 – 12:30 ч. Прилагане на Кодекса за социално осигуряване и наредбите, свързани с общественото осигуряване- въпроси и казуси; Нов ред за издаване на болничните листове; Осигуряване на работниците и служителите, на управителите, на работещите без трудови правоотношения:
осигурени лица и осигурителни рискове; размери на осигурителните вноски; доход, върху който се дължат осигурителни вноски; ред за внасяне на осигурителните вноски.
Осигуряване на самоосигуряващите се лица: размери на осигурителните вноски; доход, върху който се дължат осигурителни вноски; ред за внасяне на осигурителните вноски
Здравно осигуряване- особености, проблеми, права и задължения на работодатели и осигурени
14:00 – 17:30 ч. Осигурителни права на осигурените лица. Видове обезщетения:
– право на парични обезщетения (при временна неработоспособност, за майчинство – при бременност и раждане и за отглеждане на малко дете);други видове обезщетения;
Подаване на данните за осигурителен стаж и доход.Отпуски- платени, неплатени.Трудоустрояване на работници и служители. Трудов договор, граждански договор.Трудова книжка, осигурителна книжка.Осиновяване на дете о 2 до 5 годишна възраст. Данъчно-осигурителна сметка, подаване на декларации в НАП – Д1, Д6 и др.- срокове.Погасяване на задълженията в НАП. Санкции за неспазване на трудовото и осигурителното законодателство.
Лектор: Аспасия Петкова, експерт по социално и здравно осигуряване

29 януари 2015 г. (Четвъртък) 9:00 – 12:30 ч. Подготовка за годишното счетоводно приключване за 2013 година в реалния сектор, годишни финансови отчети за 2014 година. Отчет за финансовото състояние (Счетоводен баланс). Информационни връзки между салдата по счетоводните сметки от годишната оборотна ведомост и статиите на счетоводния баланс . в реалния сектор и в бюджетните предприятия; Отчет за доходите и Отчет за Отчет за всеобхватния доход; Отчет за паричните потоци; Отчет за промените в собствения капитал. Оповестяване на счетоводната политика. Оповестяване на некоригиращите събития, настъпили след датата на счетоводния баланс. Оповестяване на възприетите варианти, когато счетоводната база допуска прилагането на повече от един вариант за някои счетоводни политики или трактовки.
Лектор: Иван Златков, регистриран одитор; Султна Българенска, регистриран одитор
14:00 – 17:30 ч. ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2014 ГОДИНА. Годишна оборотна ведомост преди приключване на сметките за приходи и разходи за 2014 година и изпращането й на висшестоящия разпоредител с кредити или на Министерство на финансите (от първостепенните разпоредители); Приключване а сметките за приходите и разходите за 2014 година; Изготвяне на Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2014 година; Изготвяне на счетоводния баланс (отчета за финансовото състояние) към 31.12. 2014 година; Изготвяне на приложение към годишния финансов отчет на бюджетните предприятия за 2014година. Дискусия по темата.
Лектор: Иван Златков, регистриран одитор

30 януари 2015 г. ( Петък) 09:00 – 12:30 ч. Вътрешен одит в публичния сектор. Сметната палата – роля, функции и често допускани нарушения при възлагане на обществени поръчки и разпореждането и управлението на обществено имущество.
Лектор от Сметната палата

14:00 -17:30 ч. Дискусия по темата.
31 януари 2015 г. ( Събота) Закуска.
Организаторите си запазват правото си за промени в програмата и условията на семинара!

• Семинарна такса за участие само в лекциите, без хотелски услуги и пансион – 84 лв. на ден с ддс
• На участниците в семинара ще бъде издаден сертификат за успешно преминат опреснителен курс.

С цел да бъдем максимално полезни по време на обучението Ви, молим да ни изпратите въпросите, на които желаете лекторите да обърнат специално внимание до 19.01.2015 г. на посочените адреси.

Цена за двойна стая на база пълен пансион 4дни/ 3 нощувки 510 лв с ДДС.
Цена за двойна стая на база пълен пансион 5 дни/ 4 нощувки 678 лв с ДДС.
Цена за двойна стая на база пълен пансион 6 дни/ 5 нощувки 846 лв с ДДС.
За желаещите да ползват единично настаняване се доплаща сумата от 28 лв на ден с ДДС
• Цените включват: Избрания от Вас престой / съответния брой нощувки в единична или двойна стая/ закуска, обяд, вечеря, кафе-пауза, лекции, помощни материали, консултации, дискусии.

Превод може да извършите по следната банкова сметка:

„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF

e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg
контакти GSM: 0878 471010; 0877 281010; тел./факс: 02/ 88 777 66

Талон заявка можете да изтеглите от тук:Interhotel-Sandanski

Напишете коментар