Промените в данъчното законодателство през 2024 г.

гр. София
Хотел Славянска беседа, ул Славянска 3
31.01.2024 г.
Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 31.01.2023 г.

10::00 Промените в данъчното законодателство за 2024 г.

Програма :

1. Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за корпоративното подоходно облагане
– Новото данъчно облекчение за физически лица, регистрирани като земеделски стопани
– Разширяване на подаваната информация от платците на доходи
– Електронните ваучери за храна

2. Промени в Закона за данък върху добавената стойност и в Закона за местните данъци и такси

3. Данъчно облагане и осигуряване на физически лица за предоставяне на недвижим имот за краткосрочно ползване през онлайн платформа

Разглеждане на въпроси от практиката

Петър Захариев

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара! Цени за участие: • Семинарна такса за участие 84.00 лв. с ДДС Превод може да извършите по следната банкова сметка: „Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД ПИБ АД, клон: „Раковски” IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg контакти GSM: 0877 281010; www.skf-bg.com

Напишете коментар