АКТУАЛНОТО В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

гр. София

хотел Славянска беседа

30.06.2021 г.  

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 28.06.2021 г.

10:00 -14:00 ч. АКТУАЛНОТО В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. гр София

  

ВСИЧКО НОВО В ТРУДОВОТО, ОСИГУРИТЕЛНОТО И ЗДРАВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО  – 2021 ГОДИНА

 

 1. Закон за бюджета на ДОО – 20221 г.
 2. Закон за бюджета на НЗОК – 2021 г.
 3. Промени в Кодекса за социално осигуряване.
 4. Пенсионирането през 2021 г.
 5. Допълнително задължително пенсионно осигуряване- промени и плащане на пенсии през 2021 г. Съществени промени в КСО.
 6. Осигуряване на различните категории лица. Внасяне на осигурителни вноски, подаване на данни в НАП. Промени в Наредба № Н-13 за подаване на данни в НАП.
 7. Обезщетения по КСО- поради болест, бременност и раждане, осиновяване, помощи от ДОО и др.
 8. Обезщетения за безработица.
 9. Здравно осигуряване
 10. Промени в трудовото законодателство – отпуски, работа от вкъщи, променливо работно време и т.н. Промени в Кодекса на труда. Сумирано изчисляване на работното време.
 11. Промени в Наредба № 5 за регистрацията на трудовите договори в НАП.
 12. Промени в наредби, свързани с трудовото и осигурителното законодателство – за паричните обезщетения; за самоосигуряващите се лица; за пенсиите; за работното време, почивките и отпуските; за безработицата; за структурата и организацията на работната заплата и т.н.
 13. Санкции при нарушаване на трудовото и осигурителното законодателство

 

Ще бъдат коментирани промените и проектите за промени в трудовото и осигурителното законодателство до датата на провеждане на семинара.

 

Лектор: Аспасия Петкова- работила като гл.счетоводител на Столично управление „Социално осигуряване“, ревизор, директор в ЦУ на НОИ, зам.директор в ЦУ на НАП, гл. експерт в МТСП, автор на много книги в областта на трудовото и осигурителното законодателство.

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара!
Цени за участие: • Семинарна такса за участие 84.00 лв. с ДДС
Превод може да извършите по следната банкова сметка:
„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF
e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg
контакти GSM: 0877 281010;
www.skf-bg.com

Напишете коментар