Счетоводен семинар за ръководители и счетоводители Лято 2016 г. – гр. КИТЕН

Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Законът за корпоративно подоходно облагане, в сила от 01.06.2016 г. Промени в социалното и здравното осигуряване през 2016 г. Изменения и допълнения в кодекса на труда.

Хотел Принцес Резиденс **** гр.Китен
27-30.06.2016 г.

Настаняване на човек в двойна стая за Три дни – 315.00 лв. без ДДС (378лв. с ДДС)
Настаняване на човек в двойна стая за Четири дни – 420.00 лв. без ДДС (504 лв. с ДДС)

Промоция до 30.04.2016 г. 10% отстъпка
Доплащане за единично настаняване 18 лв на ден с ДДС
В посочените цени са включени 4 нощувки на база Пълен пансион , лекции, помощни материали, кафе-паузи.

Програма на семинара

27 юни (Понеделник)
Настаняване след 14:00 ч.
14:30 ч. Отркиване на семинара.
14:40 – 17:30 ч.
1. Промените в Закона за данъците върху доходите на физическитe лица.
Прилагане на новите данъчни облекчения за деца ненавършили пълнолетие и за деца с увреждания.
Авансов данък за доходи по чл.35 от ЗДДФЛ.
Промените в годишните данъчни декларации по чл.50 от ЗДДФЛ и чл.92 от ЗКПО за 2015г.
Особености на декларирането и внасянето на авансов данък по реда на ЗДДФЛ.
Нови моменти при регистрацията,данъчно облагане и осигуряване на земеделските стопани.

Лектор: данъчен експерт

28 юни (Вторник)

9:30 – 13:00 ч.2. Промени в Закона за данък върху добавената стойност.
Промени свързани с безвъзмездно ползване на стоки и услуги за лични нужди от собственика и свързани с него лица.
Изменения в Наредба Н-18 на Министерство на финансите за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства.

3. Промени в Закона за местните данъци и такси.

4. Промените в осигурителното законодателство.

5. Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Въпроси от практиката на приходната администрация.

14:00- 17:00 ч. 5. Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Въпроси от практиката на приходната администрация.

Лектор: данъчен експерт.

29 юни (Сряда)

09:15 – 12:30 ч. 1.Закон за бюджета на ДОО за 2016 г. r и Закон за бюджета на НЗОК
– Осигурителен доход – минимален и максимален размер, прагове, минимален осигурителен доход на самоосигуряващите се лица.
– Размер на осигурителните вноски.

2.Промени в Кодекса за социално осигуряване в сила от 1 януари 2016
– Внасяне на осигурителните вноски и изчисляването на осигурителния стаж.
– Отпускане на пенсии.
– Нови изисквания за осигурителен стаж и възраст.
– Размер на пенсията.
– Специални правила за някои категории осигурени лица.

3.Отпускане и изплащане на обезщетения за временна нетрудоспособност
– Процедура за подаване на данни по електронен път в НОИ.
– Срокове.
– Коригиране и заличаване на удостоверенията.

4.Внасяне на осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица.
– Определяне на минималния осигурителен доход, върху който се дължат авансово осигурителни вноски.
– Определяне на окончателен размер на осигурителния доход за 2015 г.
– Особености в осигуряването на собственици и съдружници в търговски дружества.

5.Промени в Наредба № Н-8 за подаване на данни в НАП-
Промени в подаването на Декларации образец № 1, образец № 7, образец № 6 и други промени
6.Промени в ДОПК
7. Промени в наредбите по социалното осигуряване и нови наредби
8.Здравно осигуряване – промени 2016 г.

14:00 – 17:30 ч.Продължение по темата

Лектор: Аспасия Петкова – консултант по социално и здравно осигуряване. Работила като директор в ЦУ на НОИ, зам. директор в ЦУ на НАП, гл. експерт в МТСП. С дългогодишен опит в областта на социалното и здравното осигуряване.

30 юни (Четвъртък)

09:00 – 12:00 ч. Последни промени в Кодекса на труда:
– пенсиониране, отпуски, плаващо работно време, сумирано изчисляване на работното време и др.
-трудови договори – видове, сключване, прекратяване и т.н.
Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските
Контрол, санкции, глоби за нарушения на трудовото и осигурителното законодателство.
Участниците могат да задават предварително други въпроси, казуси и теми, на които лектора да отговори по време на семинара.

14:00- 17:00 ч.Продължение по темата.Участниците могат да задават предварително други въпроси, казуси и теми, на които лектора да отговори по време на семинара.

Лектор: Аспасия Петкова – консултант по социално и здравно осигуряване. Работила като директор в ЦУ на НОИ, зам. директор в ЦУ на НАП, гл. експерт в МТСП. С дългогодишен опит в областта на социалното и здравното осигуряване.

Организаторите си запазват правото си за промени в програмата и условията на семинара!

На участниците в курса ще бъдат издадени сертификати за успешно преминат курс.
• Семинарна такса за участие само в лекциите, без хотелски услуги и пансион – 84 лв. на ден. Всички цени са с включен ДДС.

Превод може да извършите по следната банкова сметка:

„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF

С цел да бъдем максимално полезни по време на обучението Ви, молим да ни изпратите въпросите, на които желаете лекторите да обърнат специално внимание до 21.06.2016 г. на посочените адреси.
e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg
контакти GSM: 0878 471010; 0877 281010; тел./факс: 02/ 88 777 66

Напишете коментар