„Възлагане на обществени поръчки през 2013 г.”

Зала Casa Sicilia
Ул. Ангел Кънчев №3
гр. София
24-25.10.2013 г.

Талон-заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 23.10.2013г.
[more…]

Програма на семинара

24 октомври (Четвъртък)
09:00 ч. Регистрация.
09:15 ч. Отркиване на семинара.
09:15–11:00 ч. Видове възложители съгласно чл.7 от ЗОП;
съдържание на вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки;
режими за възлагане на обществени поръчки;
възлагане на обществени поръчки с публична покана;
изпращане на информация за възложени обществени поръчки;
11:00 – 11:15 ч. Кафе-пауза.
11:15 – 12:45 ч. Продължение по темата.
12:45 – 13:30 ч. Обедна почивка.
13:30 – 15:00 ч. Етапите на провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка, в т.ч. подготовка и съдържание на документацията за участие, действия по разглеждане, оценка и класиране на офертите, изискване на допълнителни документи и писмени обосновки и издаване на решение за избор на изпълнител (за прекратяване); промяна в обявлението за обществена поръчка; контрол на възложителя;

Лектор: Галена Славова

25 октомври (Петък)
09:00 – 11:00 ч. Опростени правила за провеждане на процедура на договаряне без обявление при доставка на природен газ, топлинна или електрическа енергия, или питейна вода с дружествата, притежаващи изключителни права; практика на АОП от осъществявания предварителен контрол върху някои хипотези на договаряне без обявление;
11:00 – 11:15 ч. Кафе-пауза.
11:15 – 12:45 ч. Продължение по темата.
12:45 – 13:30 ч. Обедна почивка.
13:30 – 15:00 ч. дискусия по предварително подготвени от лектора казуси.

Лектор: Галена Славова

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара!

• Семинарна такса за участие 168.00 лв. с ДДС
• Таксата е за двата дни – 24 и 25.10.2013 г.
Файл с подробна информация може да намерите тук: Sofia – оktomvri ZOP 2013

Напишете коментар

„Възлагане на обществени поръчки през 2013 г.”

„Възлагане на обществени поръчки през 2013 г.”

Зала Casa Sicilia
Ул. Ангел Кънчев №3
гр. София
22-23.08.2013 г.

Талон-заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 18.08.2013г.
[more…]

Програма на семинара

22 август (Четвъртък)
09:00 ч. Регистрация.
09:15 ч. Отркиване на семинара.
09:15–11:00 ч. Видове възложители съгласно чл.7 от ЗОП;
съдържание на вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки;
режими за възлагане на обществени поръчки;
възлагане на обществени поръчки с публична покана;
изпращане на информация за възложени обществени поръчки;
11:00 – 11:15 ч. Кафе-пауза.
11:15 – 12:45 ч. Продължение по темата.
12:45 – 13:30 ч. Обедна почивка.
13:30 – 15:00 ч. Етапите на провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка, в т.ч. подготовка и съдържание на документацията за участие, действия по разглеждане, оценка и класиране на офертите, изискване на допълнителни документи и писмени обосновки и издаване на решение за избор на изпълнител (за прекратяване); промяна в обявлението за обществена поръчка; контрол на възложителя;

Лектор: Галена Славова

23 август (Петък)
09:00 – 11:00 ч. Опростени правила за провеждане на процедура на договаряне без обявление при доставка на природен газ, топлинна или електрическа енергия, или питейна вода с дружествата, притежаващи изключителни права; практика на АОП от осъществявания предварителен контрол върху някои хипотези на договаряне без обявление;
11:00 – 11:15 ч. Кафе-пауза.
11:15 – 12:45 ч. Продължение по темата.
12:45 – 13:30 ч. Обедна почивка.
13:30 – 15:00 ч. дискусия по предварително подготвени от лектора казуси.

Лектор: Галена Славова

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара!

• Семинарна такса за участие 168.00 лв. с ДДС
• Таксата е за двата дни – 22 и 23.08.2013 г.

Файл с пълната програма, условия на семинара и талон заявка може да изтеглите от тук Sofia – avgust ZOP 2013

Напишете коментар