Трудово и осигурително законодателство – промени, казуси, указания, наредби. Гр. Варна 23.04.2018 г.

гр. Варна
Хотел Дивеста

23.04.2018 г

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 20.04.2018 г.

Понеделник 23.04.2018 г.
10:00 – 14:00 часа Промените в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г. Командироване в рамките на ЕС.
Промени в нормативната уредба на държавното обществено осигуряване от 1 януари 2018 г. – Закон за бюджета на ДОО 2018 г., минимални осигурителни прагове – прилагане и определяне на основна икономическа дейност, промени в плащанията от ДОО, предвидени за 2018 г.; размери на вноските за фонд „Трудова злополука и професионална болест“-промени
Промени в Кодекса за социално осигуряване.
Промени в Наредбата за паричните помощи и обезщетения от ДОО – нови правоимащи лица, преглед на измененията и допълненията на приложенията към наредбата. Отпуски по майчинство
Осигурителен доход и осигурителни вноски
Подаване на данни към НАП; корекции на декларации образец 1 и 6
Промени в пенсионното осигуряване; размер на пенсията за трудова дейност
Възможности на избор за промяна на осигуряването от ДЗПО в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“
Командироване на работници и служители в ЕС – определяне на приложимото осигурително законодателство; издаване на удостоверение А1 – процедура и необходими документи
Сумирано отчитане на работното време – преглед на осигурителното законодателство при сумирано отчитане на работното време, подаване на данни с декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“
Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските
Сумирано изчисляване на работното време: нови правила за съставяне и изменение на графиците, норма за продължителност на работното време
Особености в трудовото и осигурителното законодателство в системата на образованието – назначаване, освобождаване, ранно пенсиониране, внасяне на осигурителни вноски за ДОО и за здравно осигуряване и др.

Лектор- Аспасия Петкова – работила като директор на дирекция „Осигурителни вноски и контрол“ в ЦУ на НОИ, зам. директор на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“ в ЦУ на НАП, гл. експерт в МТСП. Автор на много книги, статии и дългогодишен лектор в областта на трудовото и осигурителното законодателство.

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара!
Цени за участие: • Семинарна такса за участие 84.00 лв. с ДДС
Превод може да извършите по следната банкова сметка:
„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF
e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg
контакти GSM: 0877 281010; тел./факс: 02/ 88 777 66
www.skf-bg.com

Напишете коментар

Трудово и осигурително законодателство – промени, казуси, указания, наредби. гр- Разград –03.11.2017 г.

гр. Разград
хотел Централ
03.11.2017 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 01.11.2017 г.
Read the rest of this entry »

Напишете коментар

Трудово и осигурително законодателство – промени, казуси, указания, наредби. гр- София – 05.04.2017 г.

гр. София
хотел Славянска беседа

05.04.2017 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 03.04.2017 г.
Read the rest of this entry »

Напишете коментар

Трудово и осигурително законодателство – промени, казуси, указания, наредби. гр- София – 02.03.2017 г.

гр. София
Хотел Славянска беседа

02.03.2017 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 28.02.2017 г.
Read the rest of this entry »

Напишете коментар

Трудово и осигурително законодателство – промени, казуси, указания, наредби. гр- Русе – 12.12.2016 г.

гр. Русе , Зала ДЕСЕНС
бул. „Липник“ 123,
Бизнес Парк Русе, корпус А,ет. 1
12.12.2016 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 9.12.2016 г.

Read the rest of this entry »

Напишете коментар

Трудово и осигурително законодателство – промени, казуси, указания, наредби. гр- ПЛЕВЕН – 26.10.2016 г.

гр. Плевен
Хотел БАЛКАН
26.10.2016 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 24.10.2016 г.
Read the rest of this entry »

Напишете коментар

Трудово и осигурително законодателство – промени, казуси, указания, наредби. гр- Пловдив – 20.04.2016 г.

гр.Пловдив
хотел ИНТЕЛКООП
ул. „Константин Нунков“ 13A
20.04.2016 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 18.04.2016 г.
Read the rest of this entry »

Напишете коментар