Трудово и осигурително законодателство – промени, казуси, указания, наредби. Гр. Шумен 19.04.2018 г.

гр. Шумен
Хотел Централ
19.04.2018 г

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 17.04.2018 г.

Четвъртък 19.04.2018 г.
10:00 – 14:00 часа Промените в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г. Командироване в рамките на ЕС.
Промени в нормативната уредба на държавното обществено осигуряване от 1 януари 2018 г. – Закон за бюджета на ДОО 2018 г., минимални осигурителни прагове – прилагане и определяне на основна икономическа дейност, промени в плащанията от ДОО, предвидени за 2018 г.; размери на вноските за фонд „Трудова злополука и професионална болест“-промени
Промени в Кодекса за социално осигуряване.
Промени в Наредбата за паричните помощи и обезщетения от ДОО – нови правоимащи лица, преглед на измененията и допълненията на приложенията към наредбата. Отпуски по майчинство
Осигурителен доход и осигурителни вноски
Подаване на данни към НАП; корекции на декларации образец 1 и 6
Промени в пенсионното осигуряване; размер на пенсията за трудова дейност
Възможности на избор за промяна на осигуряването от ДЗПО в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“
Командироване на работници и служители в ЕС – определяне на приложимото осигурително законодателство; издаване на удостоверение А1 – процедура и необходими документи
Сумирано отчитане на работното време – преглед на осигурителното законодателство при сумирано отчитане на работното време, подаване на данни с декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“
Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските
Сумирано изчисляване на работното време: нови правила за съставяне и изменение на графиците, норма за продължителност на работното време
Особености в трудовото и осигурителното законодателство в системата на образованието – назначаване, освобождаване, ранно пенсиониране, внасяне на осигурителни вноски за ДОО и за здравно осигуряване и др.

Лектор- Аспасия Петкова – работила като директор на дирекция „Осигурителни вноски и контрол“ в ЦУ на НОИ, зам. директор на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“ в ЦУ на НАП, гл. експерт в МТСП. Автор на много книги, статии и дългогодишен лектор в областта на трудовото и осигурителното законодателство.

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара!
Цени за участие: • Семинарна такса за участие 84.00 лв. с ДДС
Превод може да извършите по следната банкова сметка:
„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF
e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg
контакти GSM: 0877 281010; тел./факс: 02/ 88 777 66
www.skf-bg.com

Напишете коментар

Трудово и осигурително законодателство – промени, казуси, указания, наредби. гр- София – 20.10.2017 г.

гр. София
хотел Славянска беседа
20.10.2017 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 18.10.2017 г.
Read the rest of this entry »

Напишете коментар

Трудово и осигурително законодателство – промени, казуси, указания, наредби. гр- София – 18.12.2017 г.

гр. София
хотел Славянска беседа
18.12.2017 г.
Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 15.12.2017 г.

Read the rest of this entry »

Напишете коментар

Трудово и осигурително законодателство – промени, казуси, указания, наредби. гр- София – 28.07.2017 г.

гр. София
хотел Славянска беседа
28.07.2017 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 26.07.2017 г.
Read the rest of this entry »

Напишете коментар

Трудово и осигурително законодателство – промени, казуси, указания, наредби. гр- Благоевград – 29.03.2017 г.

гр. Благоевград
хотел Корона

29.03.2017 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 27.03.2017 г.
Read the rest of this entry »

Напишете коментар

Трудово и осигурително законодателство – промени, казуси, указания, наредби. гр- Пловдив – 28.02.2017 г.

гр. Пловдив
Хотел Интелкооп

28.02.2017 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 24.02.2017 г.
Read the rest of this entry »

Напишете коментар

Трудово и осигурително законодателство – промени, казуси, указания, наредби. гр- ПЛЕВЕН – 20.12.2016 г.

гр. Плевен
Хотел БАЛКАН
20.12.2016 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 16.12.2016 г.

Read the rest of this entry »

Напишете коментар

Трудово и осигурително законодателство – промени, казуси, указания, наредби. гр- Бургас – 19.09

Трудово и осигурително законодателство – промени, казуси, указания, наредби. гр- Бургас – 19.09

гр.Бургас
хотел Аква
Read the rest of this entry »

Напишете коментар

Трудово и осигурително законодателство – промени, казуси, указания, наредби. гр- Стара Загора – 21април 2016 г.

гр. Стара Загора, хотел CITY
булевард Патриарх Евтимий 23
21.04.2016 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 19.04.2016 г.
Read the rest of this entry »

Напишете коментар

Трудово и осигурително законодателство – промени, казуси, указания, наредби.

Трудово и осигурително законодателство – промени, казуси, указания, наредби.

гр. София, хотел Славянска Беседа
ул. Славянска 3
23 февруари 2016 г.
Read the rest of this entry »

Напишете коментар