ТРУДОВОТО, ОСИГУРИТЕЛНОТО И ЗДРАВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

гр. Русе

Зала Десенс
бул. „Липник“ 123, Бизнес Парк Русе, корпус А, ет. 1,
05.12.2022 г

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 30.11.2022 г.

ТРУДОВОТО, ОСИГУРИТЕЛНОТО И ЗДРАВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (действащи към момента на провеждане на семинара)

1. Социалното и здравното осигуряване, действащи към момента на провеждане на семинара.
2. Осигуряване на различните категории лица – работници и служители, управители, самоосигуряващи се лица, земеделски стопани, учители, първа и втора категория труд и т.н. Осигурителни вноски, осигурителен стаж, особености.
3. Обезщетения по КСО- поради болест, бременност и раждане, отглеждане на дете, помощи от средствата на ДОО и др.
4. Обезщетения за безработица- право и условия за получаване.
5. Подаване на данни в НАП и НОИ- Наредба № Н- 13, подаване на декларации.
6. Пенсионирането през 2022 г.и 2023 г. – промени в законодателството.
7. Допълнително задължително пенсионно осигуряване – ДЗПО.
8. Здравноосигурителен статус.
9. Трудово законодателство – отпуски, работа от вкъщи, надомна работа, променливо работно време и т.н. Промени в Кодекса на труда.
10. Разлика между трудов и граждански договор.Осигуряване по граждански договор.
11. Регистрацията на трудовите договори в НАП.
12. Промени в наредбите, свързани с трудовото и осигурителното законодателство.
13. Контрол и санкции при нарушаване на трудовото и осигурителното законодателство.

Ще бъдат коментирани проектите за промени в законодателството до датата на семинара.

Лектор: Аспасия Петкова- работила като гл.счетоводител на Столично управление „Социално осигуряване“, ревизор, директор на дирекция „Осигурителни вноски и контрол“ в ЦУ на НОИ, зам.директор на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“ в ЦУ на НАП, гл. експерт в МТСП, дългогодишен лектор, автор на много книги в областта на трудовото и осигурителното законодателство.

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара!
Цени за участие: • Семинарна такса за участие 84.00 лв. с ДДС
Превод може да извършите по следната банкова сметка:
„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF
e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg
контакти GSM: 0877 281010;
www.skf-bg.com

Напишете коментар