Съществените изменения и нови моменти в ЗДДС в сила от 01 януари 2016 г. Промени в ЗКПО през 2016 г.”

хотел Славянска беседа
Ул. Славянска №3
гр. София
27.04.2016 г.
Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 26.04.2016 г.

27.04.2016 г (Сряда)
9:45 ч. Регистрация.
10.00 ч. Отркиване на семинара. Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Практически въпроси.Дискусия; Казуси, актуални и спорни текстове по прилагането на ЗДДС и ППЗДДС. Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица и местните данъци и такси; Промените в Закона за акцизите и данъчните складове
11:00 – 11:15 ч. Кафе-пауза.
11:15 – 12:45 ч. Продължение по темата.
12:45 – 14:00 ч. Промени в Год. данъчна декларация за корпоративния данък за 2015 г
Промени в ЗКПО през 2016 г.

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара!
Цени за участие: • Семинарна такса за участие 84.00 лв. с ДДС на ден.

Превод може да извършите по следната банкова сметка:

„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF

e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg
контакти GSM: 0878 471010; 0877 281010; тел./факс: 02/ 88 777 66

Напишете коментар