Национален счетоводен семинар за ръководители и счетоводители Лято 2014 г.

Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Законът за корпоративно подоходно облагане, в сила от 01.06.2014 г. Промени в социалното и здравното осигуряване през 2014 г. Изменения и допълнения в кодекса на труда. Oдит в публичния сектор.

Хотел Котва**** к.к. Слънчев бряг
23-27.09.2014 г.
[more…]
В посочените цени са включени съответния брой нощувки на база пълен пансион, лекции, помощни материали, кафе-паузи.
На разположение на гостите има основен ресторант и атрактивен A La Cart ресторант, воден бар, билярдни маси, електронни игри и тенис на маса, фитнес зала , парна баня, сауна и паркинг. Хотелът разполага с три открити басейна, единият с мини олимпийски размери , а останалите два са тип мини Аква Парк.
за повече информация моля натиснете тук

Програма на семинара

23 септември (Вторник) Настаняване след 14:00 ч.
14:30 ч. Отркиване на семинара.
14:40 – 17:30 ч.

Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Практически въпроси. „Касова отчетност”; Обратно начисляване на ДДС при търговия със зърно. Облагане на лизинга и на личното потребление;Дискусия; Казуси, актуални и спорни текстове по прилагането на ЗДДС и ППЗДДС. Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лицаи местните данъци и такси; Промените в Закона за акцизите и данъчните складове; ваучери за гориво на земеделските производители; Измененията в Наредба Н-18 от 2006. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Лектор: Пламен Грозданов – данъчен експерт

24 септември (Сряда)

9:30 – 13:00 ч. Промени в Год. данъчна декларация за корпоративния данък за 2013 г. Деклариране на:

Сумата, върху която се дължи лихва; Надвнесен данък; Сделки със свързани лица и с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим.

14:00- 17:00 ч. Промени в ЗКПО през 2014 г.: Обезценяване на вземания; Облагане на задължения; Неизплатени възнаграждения и обезщетения на физически лица към края на годината; Данъчно облекчение за производствена дейност в райони с висока безработица; Освобождаване от облагане с данък при източника на доходи от лихви по облигации и други дългови ценни книжа; Доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, подлежащи на облагане с по-нисък данък при източника; Данъчно стимулиране при предоставяне на стипендии; Други промени.

Авансови вноски през 2014 г.

Дискусия.

Лектор: Пламен Грозданов – данъчен експерт.

25 септември (Четвъртък)

09:00 ч. Регистрация.

09:15 ч. Отркиване на семинара.
09:15 – 11:00 ч Данъчно- осигурителна сметка – промени, погасяване на задължения, механизъм на действие. Подаване на декларации обр. 1 и 6 в НАП, приложения към от Наредба Н-8 от 2005 г. Примери.

Коригиране на декларации обр. 1 и 6, приложения към от Наредба Н-8 от 2005 г. Примери

Погасяване на задълженията за осигурителни вноски през 2014 г. и лихвите – вноски за ДОО; вноски за здравно осигуряване; вноски за ДЗПО.

11:00 – 11:15 ч. Кафе-пауза.
11:15 – 12:45 ч. Последни промени в подзаконовите нормативни актове:
-Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина и морските лица;
-Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски;
-Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „ГВРС”;
– Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и самоосигуряващите се лица.Подаване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица;
– Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощите от държавното обществено осигуряване;

-Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки;

Окончателен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица.

Задължения на самоосигуряващите се лица за внасяне на вноски и подаване на декларации.

Контрол по спазване на осигурителното законодателство – глоби и санкции за работодатели и длъжностни лица.

12:45 – 13:30 ч. Обедна почивка.
13:30 – 15:00 ч Промени в Кодекса на труда през 2014 г.

Осиновяване на дете от 2 до 5 годишна възраст.Нови изисквания за регистриране на извънредния труд.Нови изисквания към контролните органи от Инспекцията по труда.Нов вид трудов договор с условие за стажуване.Промени в трудовия договор за ученичество.Промени във връзка с уведомленията за регистрацията на трудовите договори и в Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на Труда.Разлика между трудов и осигурителен стаж, трудова и осигурителна книжка, трудов и граждански договор.Право на отпуски и ред за разрешаването им по КТ за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на малко дете и осиновяване.Санкции при нарушаване на трудовото законодателство.

15:00 – 15:30 ч. Промени в пенсионното законодателство през 2014 г.

Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.Промени в отпускането на пенсиите на учителите.Изисквания за отпускане и изплащане на различните видове пенсии.

Нови моменти в паричните обезщетения и актуална практика на НОИ

Осигурени лица, парични обезщетения, промени в Закона за гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.Парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и срокове за изплащането им

Обезщетения за безработица.Парични помощи, изплащани от държавното обществено осигуряване
Лектор: Аспасия Петкова – консултант по социално и здравно осигуряване. Работила като директор в ЦУ на НОИ, зам. директор в ЦУ на НАП, с дългогодишен опит в областта на социалното и здравното осигуряване.

26 септември (Петък)

9:00 – 11:00 ч. Oдит в публичния сектор. Сметната палата – роля, функции и често допускани нарушения при възлагане на обществени поръчки и разпореждането и управлението на обществено имущество.

11:00 – 11:15 ч. Кафе-пауза.

11:15 – 13:00 ч. Продължение по темата.

13:00 – 14:00 ч. Обедна почивка.

14:00 – 17:00 ч. Продължение по темата. Дискусия. Въпроси и отговори.

Лектор: от Сметната палата.

 

27 септември (Събота)
Закуска. Отпътуване.

Организаторите си запазват правото си за промени в програмата и условията на семинара!

• Семинарна такса за участие само в лекциите, без хотелски услуги и пансион – 84 лв. на ден. Всички цени са с включен ДДС.

С цел да бъдем максимално полезни по време на обучението Ви, молим да ни изпратите въпросите, на които желаете лекторите да обърнат специално внимание до 17.09.2014 г. на посочените адреси.
Файл с пълната програма и талон заявка може да изтеглите от тук

    hotel-kotva-sunny-beach-09.2014

Вариант: 1 Двойна стая Вариант: 2 Единична стая
Три дни – 395.00 лв. без ДДС (474лв. с ДДС) 450.00 лв. без ДДС (540 лв с ДДС) .
Четири дни – 525.00 лв. без ДДС (630 лв. с ДДС) 600.00 лв. без ДДС (720 лв с ДДС)

Сумата можете да преведете по следната банкова сметка:

Банкова сметка:

„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД

ПИБ АД, клон: „Раковски”

IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF

Напишете коментар