Семинар София 28-29.03.2013 г.

”Новите моменти в социалното, здравното осигуряване и трудовите отношения през 2013 г. Съществените изменения и нови моменти в ЗДДС в сила от 01 януари 2013 г. Промени в ЗКПО през 2013 г.”
модул 1: Семинар 28.03.2013 г. – Аспасия Петкова
модул 2: Семинар 29.03.2013 г. – Пламен Грозданов
[more…]
28 март (Четвъртък)
09:00 ч. Регистрация.
09:15 ч. Отркиване на семинара.
09:15 – 11:00 ч. Въвеждане на единна сметка и отражението й върху задълженията за внасяне на осигурителни вноски.
– Действие на единната сметка и промени в ДОПК.
– Промени в сроковете за внасяне на осигурителните вноски.
– Промени в сроковете за подаване на декларации обр. 1 и 6 към Наредба Н-8 от 2005 г. на МФ.
– Промени в срокове за представяне на документи за изплащане на обезщетения от ДОО.
– Дискусия и отговори на въпроси.
11:00 – 11:15 ч. Кафе-пауза.
11:15 – 12:45 ч. Други промени в социалното осигуряване, в сила от 2013 г.
– Определяне на осигурителния доход през 2013 г.
– Осигурителен доход на самоосигуряващи се лица.
– Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии.
– Максимален осигурителен доход.
– Осигуряване на управителите и на заемащите изборни длъжности.
12:45 – 13:30 ч. Обедна почивка.
13:30 – 15:00 ч. Други промени в Кодекса за социално осигуряване.
15:00 – 15:30 ч. Закон за здравното осигуряване – определяне и изчисляване на здравноосигурителните вноски през 2013 г. за различните категории осигурени лица. Наказания, санкции, глоби, административно-наказателна отговорност на отговорните длъжностни лица при неспазване на осигурителното законодателство.
– Дискусия и отговори на въпроси.
Лектор: Аспасия Петкова – консултант по социално и здравно осигуряване.

29 март (Петък)
09:00 ч. Регистрация.
09:15 ч. Отркиване на семинара.
09:15 – 11:00 ч. Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Практически въпроси.
11:00 – 11:15 ч. Кафе-пауза.
11:15 – 12:45 ч. Продължение по темата.
12:45 – 13:30 ч. Обедна почивка.
13:30 – 15:00 ч. Законът за корпоративно подоходно облагане.
15:00 – 15:30 ч. Практически казуси и консултации по данъчни проблеми.
Лектор: Пламен Грозданов – данъчен експерт.

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара!

• Семинарна такса за участие 70.00 лв. на ден.
• Посочените цени на семинара са без ДДС. Издаваме опростена фактура.
• За редовни членове на ССБ – клон София – 10 % отстъпка.

Файл с условията на семинара и талон заявка може да изтеглите от тук
Sofia mart 2013 g

Напишете коментар