Семинар София 26-27.08.2013 г.

”Новите моменти в социалното, здравното осигуряване и трудовите отношения през 2013 г. Съществените изменения и нови моменти в ЗДДС в сила от 01 януари 2013 г. Промени в ЗКПО през 2013 г.”

Зала Casa Sicilia
Ул. Ангел Кънчев №3
гр. София
26-27.08.2013 г.
[more…]
Програма на семинара

26 август (Понеделник)
09:00 ч. Регистрация.
09:15 ч. Отркиване на семинара.
09:15 – 11:00 ч. Въвеждане на единна сметка и отражението й върху задълженията за внасяне на осигурителни вноски.
– Действие на единната сметка и промени в ДОПК.
– Промени в сроковете за внасяне на осигурителните вноски.
– Промени в сроковете за подаване на декларации обр. 1 и 6 към Наредба Н-8 от 2005 г. на МФ.
– Промени в срокове за представяне на документи за изплащане на обезщетения от ДОО.
– Дискусия и отговори на въпроси.
11:00 – 11:15 ч. Кафе-пауза.
11:15 – 12:45 ч. Други промени в социалното осигуряване, в сила от 2013 г.
– Определяне на осигурителния доход през 2013 г.
– Осигурителен доход на самоосигуряващи се лица.
– Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии.
– Максимален осигурителен доход.
– Осигуряване на управителите и на заемащите изборни длъжности.
12:45 – 13:30 ч. Обедна почивка.
13:30 – 15:00 ч. Други промени в Кодекса за социално осигуряване.
15:00 – 15:30 ч. Закон за здравното осигуряване – определяне и изчисляване на здравноосигурителните вноски през 2013 г. за различните категории осигурени лица. Наказания, санкции, глоби, административно-наказателна отговорност на отговорните длъжностни лица при неспазване на осигурителното законодателство.
– Дискусия и отговори на въпроси.
Лектор: Аспасия Петкова – консултант по социално и здравно осигуряване.

27 август (Вторник)
09:00 ч. Регистрация.
09:15 ч. Отркиване на семинара.
09:15 – 11:00 ч. Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Практически въпроси.
11:00 – 11:15 ч. Кафе-пауза.
11:15 – 12:45 ч. Продължение по темата.
12:45 – 13:30 ч. Обедна почивка.
13:30 – 15:00 ч. Законът за корпоративно подоходно облагане.
15:00 – 15:30 ч. Практически казуси и консултации по данъчни проблеми.
Лектор: Пламен Грозданов – данъчен експерт.

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара!

Цени за участие:
модул 1: Семинар 26.08.2013 г. – Аспасия Петкова
модул 2: Семинар 27.08.2013 г. – Пламен Грозданов

• Семинарна такса за участие 84.00 лв. с ДДС.

С цел да бъдем максимално полезни по време на обучението Ви, молим да ни изпратите въпросите, на които желаете лекторите да обърнат специално внимание до 21.08.2013 г. на посочените адреси.

Файл с пълната програма, условия на семинара и талон заявка може да изтеглите от тук Sofia – avgust 2013

Напишете коментар