Семинар Хасково 21-22.11.2013 г.

”Новите моменти в социалното, здравното осигуряване и трудовите отношения през 2013 г. Съществените изменения и нови моменти в ЗДДС в сила от 01 януари 2013 г. Промени в ЗКПО през 2013 г.”

модул 1: Семинар 21.11.2013 г. –Пламен Грозданов
модул 2: Семинар 22.11.2013 г. – Аспасия Петкова

Хотел Родопи 3*
гр. Хасково
21-22.11.2013 г.

Талон-заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 19.11.2013г.
С цел да бъдем максимално полезни по време на обучението Ви, молим да ни изпратите въпросите, на които желаете лекторите да обърнат специално внимание до 19.11.2013 г. на посочените адреси.
[more…]
Програма на семинара

21 ноември (Четвъртък)
10:00 ч. Регистрация.
10:15 ч. Отркиване на семинара.
10:15 – 11:30 ч. Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Практически въпроси.
11:30 – 11:45 ч. Кафе-пауза.
11:45 – 13:00 ч. Продължение по темата.
13:00 – 14:00 ч. Обедна почивка.
14:00 – 15:30 ч. Законът за корпоративно подоходно облагане.
15:30 – 16:00 ч. Практически казуси и консултации по данъчни проблеми.
Лектор: Пламен Грозданов – данъчен експерт.

22 ноември (Петък)
10:00 ч. Регистрация.
10:15 ч. Отркиване на семинара.
10:15 – 11:30 ч. ДИСКУСИИ ПО РАЗПОРЕДБИТЕ НА:
Кодекса за социално осигуряване
Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетение и помощите от държавното обществено осигуряване
Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетение за безработица
Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
Наредба Н- 8 за реда за подава на данни в НАП
Наредба за елементите на възнаграждението и на доходите, върху които се правят осигурителни вноски
Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „ГВРС“
и др.
11:00 – 11:45 ч. Кафе-пауза.
11:45 – 13:00 ч. Продължение по темата.
13:00 – 14:00 ч. Обедна почивка.
14:00 – 15:30 ч. Обсъждане на реда за погасяване на задълженията по реда на Единната данъчно-осигурителна сметка
15:30 – 16:00 ч. Отговори на въпроси и обсъждане на конкретни казуси

Лектор: Аспасия Петкова – консултант по социално и здравно осигуряване. Работила като директор в ЦУ на НОИ, зам. директор в ЦУ на НАП, гл. експерт в МТСП, С дългогодишен опит в областта на социалното и здравното осигуряване

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара!

модул 1: Семинар 21.11.2013 г. –Пламен Грозданов
модул 2: Семинар 22.11.2013 г. – Аспасия Петкова

• Семинарна такса за участие 84.00 лв. на ден
• Посочените цени на семинара са с ДДС

файл с подробната информация за семинара и талон заявка може да изтеглите от тук haskovo noemvri2013 g

Напишете коментар