„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“ гр- Варна

„Последни промени в трудовото и осигурителното законодателство“

гр.Варна, хотел АКВА

19 януари 2016 г.

19 януари (Вторник)
9:45 ч. Регистрация.
10:00 ч. Отркиване на семинара.
10:00 – 11:30 ч.Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване – 2016 г.
Закон за здравното осигуряване – промени от 01.01.2016 г.
Кодекс за социално осигуряване –промени от 01.01.2016 г.
Промени в Кодекса за социално осигуряване в сила от 15 август 2015 г.
Придобиване право на пенсия.
-нови изисквания за осигурителен стаж и възраст.
-размер на пенсията.
-специални правила за някои категории осигурени лица.
Нови размери на осигурителните вноски.
Нова Наредба за паричните обезщетения и помощите от държавното обществено осигуряване, в сила от 01.01.2016 г.
Промени в Наредба № Н-8 – подаване на декларации обр. 1, обр. 3, обр. 6 и други.
Промени в наредбите, свързани със социалното осигуряване
Актуални промени в при внасянето на осигурителните вноски и подаването на декларации.
Осигуряването на собственици и съдружници в търговски дружества.
Формиране на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за 2015 г.
Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Работа в друга държава-членка на ЕС.
Промени в трудовото законодателство през 2015 г.и 2016 г.
Казуси от практиката.
11:30 – 11:45 ч. Кафе-пауза.
11:45 – 14:00 ч. Продължение по темата

Лектор: Аспасия Петкова – консултант по социално и здравно осигуряване. Работила като директор в ЦУ на НОИ, зам. директор в ЦУ на НАП, гл. експерт в МТСП. С дългогодишен опит в областта на социалното и здравното осигуряване.

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара!
Цени за участие: • Семинарна такса за участие 84.00 лв. с ДДС
Превод може да извършите по следната банкова сметка:

„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF

e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg
контакти GSM: 0878 471010; 0877 281010; тел./факс: 02/ 88 777 66
www.skf-bg.com

Напишете коментар