ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА ОТ 17.07.2015 г. ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

хотел Славянска беседа
Ул. Славянска №3
гр. София
18.08.2015 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 15.08.2015 г.

Програма на семинара

18 Август (Вторник)
09:00 ч. Регистрация.
09:15 ч. Отркиване на семинара.
09:15 – 11:00 ч. Въвеждане на гъвкаво работно време
Трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа в отрасъл „Растениевъдство“(плодове, зеленчуци, розов цвят, лавандула)- от 1 до 90 дни в годината
Наредба № РД 07-8 от 13 юли 2015 г. за условията и реда за представяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред Инспекцията по труда
Предизвестия и освобождаване на навършили пенсионна възраст
Удължаване на работния ден за младежи
Отпуски- промени, нови разпоредби, нови изисквания
Отпадане на графиците
Отпадат задълженията на работодателите да разработват правила по Закон за здравословни и безопасни условия на труд
Нови правомощия на Инспекцията по труда
Други казуси и въпроси по желание на присъстващите
11:00 – 11:15 ч. Кафе-пауза.
11:15 – 12:45 ч. Продължение по темата.
12:45 – 13:30 ч. Обедна почивка.
13:30 – 15:00 ч. Последни промени в Закона за здравното осигуряване
Промени в здравноосигурителния статус
Права и задължения на работодатели, осигурени и самоосигуряващи се лица
Последни промени в Кодекса за социално осигуряване
Промени в наредбите, касаещи социалното и здравното осигуряване
Разискване на теми и казуси по желание на присъстващите

Аспасия Петкова – консултант по социално и здравно осигуряване. Работила като директор в ЦУ на НОИ, зам. директор в ЦУ на НАП, гл. експерт в МТСП. С дългогодишен опит в областта на социалното и здравното осигуряване.

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара!
Цени за участие: • Семинарна такса за участие на ден 84.00 лв. с ДДС
Превод може да извършите по следната банкова сметка:

„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF
e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg
контакти GSM: 0878 471010; 0877 281010; тел./факс: 02/ 88 777 66
www.skf-bg.com

Напишете коментар