Национален счетоводен семинар хотел Атлиман 3* гр Китен

”Новите моменти в социалното, здравното осигуряване и трудовите отношения през 2013 г. Съществените изменения и нови моменти в ЗДДС в сила от 01 януари 2013 г. Промени в ЗКПО през 2013 г. Oдит в публичния сектор. Сметната палата – роля, функции и често допускани нарушения при възлагане на обществени поръчки и разпореждането и управлението на обществено имущество”. Подготовка за годишно счетоводно приключване на 2013 г.

Хотел Атлиман*** гр. Китен
26-30.08.2013г.
В посочените цени са включени съответния брой нощувки на база пълен пансион, лекции, помощни материали, кафе-паузи.
за повече информация моля натиснете тук hotel atliman kiten 09.2013
[more…]
Програма на семинара

26 август (понеделник) Настаняване след 14:00 ч.
14:30 ч. Отркиване на семинара.
14:40 – 17:30 ч. Oдит в публичния сектор. Сметната палата – роля, функции и често допускани нарушения при възлагане на обществени поръчки и разпореждането и управлението на обществено имущество.
Лектор: от Сметната палата.
27 август (вторник)
9:00 – 11:00 ч. Продължение по темата.
11:00 – 11:15 ч. Кафе-пауза.
11:15 – 13:00 ч. Дискусия
Лектор: от Сметната палата.
13:00 – 14:00 ч. Обедна почивка.
14:00 – 17:00 ч. Подготовка за годишно счетоводно приключване на 2013 г. в реалния сектор
Лектор: Иван Златков, регистриран одитор.
28 август (сряда)
9:00 – 11:00 ч. . Подготовка за годишно счетоводно приключване на 2013 г. в бюджетата сфера
11:00 – 11:15 ч. Кафе-пауза.
11:15 – 13:00 ч. Продължение по темата.
13:00 – 14:00 ч. Обедна почивка.
14:00 – 15:30 ч. Дискусия
Лектор: Иван Златков, регистриран одитор.
29 август (четвъртък)
09:00 – 11:00 ч. ДИСКУСИИ ПО РАЗПОРЕДБИТЕ НА:
Кодекса за социално осигуряване; Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетение и помощите от държавното обществено осигуряване. Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетение за безработица. Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица.
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж. Наредба Н- 8 за реда за подава на данни в НАП.
Наредба за елементите на възнаграждението и на доходите, върху които се правят осигурителни вноски. Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „ГВРС“ и др.
11:00 – 11:15 ч. Кафе-пауза.
11:15 – 13:00 ч. Продължение по темата.
13:00 – 14:00 ч. Обедна почивка.
14:00 – 15:30 ч. Обсъждане на реда за погасяване на задълженията по реда на Единната данъчно-осигурителна сметка
15:30 – 17:00 ч. Отговори на въпроси и обсъждане на конкретни казуси.
Лектор: Аспасия Петкова – консултант по социално и здравно осигуряване.
30 август (петък)
9:00 – 11:00 ч. Съществени изменения и нови моменти в ДДС законодателството.
11:00 – 11:30 ч. Кафе-пауза.
11:30 – 13:00 ч. Продължение по темата. Практически въпроси.
13:00 – 14:00 ч. Обедна почивка.
14:00 – 15:30 ч. Законът за корпоративно подоходно облагане.
15:30 – 17:00 ч. Практически казуси и консултации по данъчни проблеми.
Лектор: Пламен Грозданов – данъчен експерт.
.
Организаторите си запазват правото си за промени в програмата и условията на семинара!

• Семинарна такса за участие само в лекциите, без хотелски услуги и пансион – 84 лв. на ден с включен ДДС.
С цел да бъдем максимално полезни по време на обучението Ви, молим да ни изпратите въпросите, на които желаете лекторите да обърнат специално внимание до 22.08.2013 г. на посочените адреси.
Талон-заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 22.08.2013 г.
Вариант: 1 Двойна стая Вариант: 2 Единична стая
Три дни – 300.00 лв. без ДДС (360 лв. с ДДС) 390.00 лв. без ДДС (468 лв с ДДС) .
Четири дни – 400.00 лв. без ДДС (480 лв. с ДДС) 620.00 лв. без ДДС (624 лв с ДДС) .

Напишете коментар