Национален счетоводен семинар гр. Велинград

Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2015 г. Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Законът за корпоративно подоходно облагане, в сила от 01.06.2015 г. Промени в социалното и здравното осигуряване през 2015 г. и Кодекса на труда

гр. Велинград, хотел Клептуза
23.11-27.11.2015 г.

Цена на човек в двойна стая
Три дни – 360 лв. без ДДС (412 лв. с ДДС)
Четири дни – 480.00 лв. без ДДС (576 лв. с ДДС)

Доплащане за единично настаняване 15 лв на ден с ДДС
В посочените цени са включени съответния брой нощувки на база пълен пансион, лекции, помощни материали, кафе-паузи.

Програма на семинара

23 ноември (Понеделник)
Настаняване след 14:00 ч.
14:30 ч. Отркиване на семинара.
14:40 – 17:30 ч.Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Практически въпроси. – „Касова отчетност”; Обратно начисляване на ДДС при търговия със зърно. Облагане на лизинга и на личното потребление;Дискусия; Казуси, актуални и спорни текстове по прилагането на ЗДДС и ППЗДДС. Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица и местните данъци и такси; Промените в Закона за акцизите и данъчните складове; ваучери за гориво на земеделските производители; Измененията в Наредба Н-18 от 2006. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Лектор: данъчен експерт

24 ноември (Вторник)

9:30 – 13:00 ч. Деклариране на: Сумата, върху която се дължи лихва; Надвнесен данък; Сделки със свързани лица и с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим.

14:00- 17:00 ч. Промени в ЗКПО през 2015 г.: Обезценяване на вземания; Облагане на задължения; Неизплатени възнаграждения и обезщетения на физически лица към края на годината; Данъчно облекчение за производствена дейност в райони с висока безработица; Освобождаване от облагане с данък при източника на доходи от лихви по облигации и други дългови ценни книжа; Доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, подлежащи на облагане с по-нисък данък при източника; Данъчно стимулиране при предоставяне на стипендии; Други промени.

– Авансови вноски през 2015 г.

Дискусия.

Лектор: данъчен експерт.
25 ноември (Сряда)

09:15 – 12:30 ч. Промени в наредбите, свързани със социалното, здравното и пенсионното законодателство през 2015 г. (ДВ, бр. 18, 19 и 20 от 2015 г.)
Промени в Кодекса за социално осигуряване
Нови моменти в паричните обезщетения и актуална практика на НОИ – „електронен болничен лист“.
Осигурени лица, парични обезщетения, помощи, ред за подаване на документите и получаване на паричните обезщетения и помощите
Парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и срокове за изплащането им
Обезщетения за безработица
Парични помощи, изплащани от държавното обществено осигуряване
Попълване и подаване на декларации обр. 1 и 6 в НАП, корекция на декларациите, приложения към от Наредба Н-8 от 2005 г.
Определяне на окончателен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2014 г.
Закон за здравното осигуряване – осигурителни вноски, прекъсване на здравноосигурителния статус
14:00 – 17:30 ч. Промени в Кодекса на труда до момента на семинара
Промени в Кодекса на труда до момента на семинара
Отпадане на графиците. Трудов договор за един ден. Промени в отпуските. Промени в регистрацията на ТД в НАП. Работно време с променливи граници. Промени в задълженията по ЗБУТ и други промени.
Разлика между трудов и осигурителен стаж, трудова и осигурителна книжка, трудов и граждански договор
Право на отпуски и ред за разрешаването им по КТ за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на малко дете и осиновяване.
Санкции при нарушаване на трудовото законодателство.
Промени в пенсионното законодателство през 2015 г.
Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
Промени в отпускането на пенсиите на учителите
Изисквания за отпускане и изплащане на различните видове пенсии

Лектор: Аспасия Петкова – консултант по социално и здравно осигуряване. Работила като директор в ЦУ на НОИ, зам. директор в ЦУ на НАП, гл. експерт в МТСП. С дългогодишен опит в областта на социалното и здравното осигуряване.

26 ноември (Четвъртък)

9:00 – 11:00 ч. Подготовка за годишно счетоводно приключване в реалния сектор за 2015 г.

11:00 – 11:15 ч. Кафе-пауза.

11:15 – 13:00 ч. Продължение по темата.

13:00 – 14:00 ч. Обедна почивка.

14:00 – 17:00 ч.Подготовка за годишно счетоводно приключване в бюджетната сфера. Дискусия. Въпроси и отговори.

Лектор: регистриран одитор

Организаторите си запазват правото си за промени в програмата и условията на семинара!

• Семинарна такса за участие само в лекциите, без хотелски услуги и пансион – 84 лв. на ден. Всички цени са с включен ДДС.

С цел да бъдем максимално полезни по време на обучението Ви, молим да ни изпратите въпросите, на които желаете лекторите да обърнат специално внимание до 20.11.2015 г. на посочените адреси.

Сумата можете да преведете по следната банкова сметка:
Банкова сметка:

„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF

e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg
контакти GSM: 0878 471010; 0877 281010; тел./факс: 02/ 88 777 66
www.skf-bg.com

1 Коментар по “Национален счетоводен семинар гр. Велинград”

  1. margreta koleva каза:

    мисля за полезен този семинар

Напишете коментар

Национален счетоводен семинар гр. Велинград април 2014 г. 28.04-01.05.2014 г.

„Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Законът за корпоративно подоходно облагане, в сила от 01.01.2014 г. Актуални въпроси в социалното, здравното и пенсионното осигуряване в сила от 01.01.2014 г. Изменения и допълнения в кодекса на труда. Сметната палата – роля, функции и често допускани нарушения при възлагане на обществени поръчки”

[more…]

Гранд хотел Велинград 5* – гр. Велинград
www.grandhotelvelingrad.com

28.04-01.05.2014 г.

Посочените цени включват пълен пансион /закуска, обяд, вечеря/ за избраният от Вас престой, лекции, помощни материали, кафе-паузи. Хотелът предоставя безплатно за нашите участници в семинара ползването на паркинг, ползване на вътрешен басейн, джакузи, парна баня, фитнес, тепидариум, контрастен душ, инфра ред кабина, зала за релакс.

Аспасия Петкова, експерт по социално и здравно осигуряване; Пламен Грозданов, данъчен експерт; Лектор: от Сметната палата.

Подробната програма на семинара и талон заявка може да изтеглите от тук Velingrad 04.2014

Програма на семинара

 

28 април (Понеделник) 13:00 ч. Настаняване

14:00 ч. Отркиване на семинара.

14.15 – 17:00 ч. Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Практически въпроси. –  „Касова отчетност”; Обратно начисляване на ДДС при търговия със зърно. Облагане на лизинга и на личното потребление;Дискусия; Казуси, актуални и спорни текстове по прилагането на ЗДДС и ППЗДДС. Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица и  местните данъци и такси; Промените в Закона за акцизите и данъчните складове; ваучери за гориво на земеделските производители; Измененията в Наредба Н-18 от 2006. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства  Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Лектор: Пламен Грозданов – данъчен експерт.

 

29 април (Вторник)

9:30 – 13:00 ч. Промени в годишната данъчна декларация за корпоративния данък за 2013 г. Деклариране на:

Сумата, върху която се дължи лихва; Надвнесен данък; Сделки със свързани лица и с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим.

14:00 – 17:00  ч. Промени в ЗКПО през 2014 г.: Обезценяване на вземания; Облагане на задължения;  Неизплатени възнаграждения и обезщетения на физически лица към края на годината;  Данъчно облекчение за производствена дейност в райони с висока безработица;  Освобождаване от облагане с данък при източника на доходи от лихви по облигации и други дългови ценни книжа;  Доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, подлежащи на облагане с по-нисък данък при източника; Данъчно стимулиране при предоставяне на стипендии;  Други промени.

Авансови вноски през 2014 г.

Дискусия.

 

Лектор: Пламен Грозданов – данъчен експерт.

30 април (Сряда)

9:00  – 11:00 ч.  Последно промени в прилагането на Единната данъчно-осигурителна сметка. Отражението й върху осигурителните отношения и правата на осигурените лица.

Промени от 01.01.2014 г. в  НАРЕДБА   №  Н-8  от 29 декември, 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.Промени в КТ и НРВПО, свързани с осиновяванетоЗакон за бюджета на ДОО за 2014 г.

Промени в Кодекса за социално осигуряване през 2014 г.

11:00  – 11:15 ч. Кафе-пауза.
11:15  – 12:45 ч. Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс през 2014 г.

Изисквания на НОИ и НАП, свързани с подаването на документи и данни – срокове.

Актуални указания на НОИ и НАП по промените през 2014 г. Внасяне на осигурителните вноски – срокове, изисквания.Актуални казуси относно задължителните осигурителни вноски, осигурителния стаж и осигурителния доход.

13:30  – 15:00 ч. Права на осигурените лица – парични обезщетения и помощи, изплащани от НОИ .Наказания, санкции, глоби при нарушаване на осигурителното законодателство.                                                                                                                                                                         15:00  – 15:30 ч. Закон за здравното осигуряване – определяне и изчисляване на здравноосигурителните вноски през 2014 г. за различните категории осигурени лица. Наказания, санкции, глоби, административно-наказателна отговорност на отговорните длъжностни лица при неспазване на осигурителното законодателство;               

Лектор: Аспасия Петкова – консултант по социално и здравно осигуряване. Работила като директор в ЦУ на НОИ, зам. директор в ЦУ на НАП, с дългогодишен опит в областта на социалното и здравното осигуряване. Продължение на темата. Обсъждане на конкретни казуси по желание на присъстващите.

1 май (Четвъртък)

9:00 – 11:00 ч. Oдит в публичния сектор. Сметната палата – роля, функции и често допускани нарушения при възлагане на обществени поръчки и разпореждането и управлението на обществено имущество.

11:00 – 11:15 ч. Кафе-пауза.

11:15 – 13:00 ч. Продължение по темата.

13:00  –   14:00 ч. Обедна почивка.

14:00 – 17:00 ч. Продължение по темата. Дискусия. Въпроси и отговори.

Лектор: от Сметната палата.

Талон-заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 25.04.2014 г.

Организаторите си запазват правото си за промени в програмата и условията на семинара!

• Цена за семинарист в двойна стая за 3 пълни пансиона ( закуска, обяд, вечеря и лекции) е 535 лв с ДДС. Доплащане за единично настаняване 45 лв
• Цена за семинарист в двойна стая за 4 пълни пансиона ( закуска, обяд, вечеря и лекции) е 714 лв с ДДС. Доплащане за единично настаняване 60 лв
• Семинарна такса за участие само в лекциите, без хотелски услуги и пансион – 84 лв. на ден с ДДС

Сумите можете да преведете по следната банкова сметка:

Банкова сметка:
„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF

Напишете коментар