Национален счетоводен семинар

Изменения в ЗДДС и правилника за прилагането му. Изменения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Трудово и осигурително законодателство – промени, казуси, указания, наредби
Хотел Котва 4*
кк.Слънчев бряг

18.09 – 21.09.2017г.
Понеделник 18 септември
13.00 – 14.00 ч. Настаняване
14.00 ч. Откриване на семинара
14.10-16.00 ч. Изменения в ЗДДС и правилника за прилагането му
Промени свързани с внасяне на гаранция от търговците на течни горива
Промени свързани с правото на приспадане на данъчен кредит пропорционално на използването на активите
Изменения свързани с облагането с ДДС на туристическите услуги
Облагане с ДДС на дейността на не персонифицираните дружества
Промени свързани с регистрацията и дерегистрацията по ЗДДС
Изменения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Промени свързани с облагането на паричните и предметни награди, получени от участие в игри
Нови данъчни облекчения за извършени безкасови плащания
Промени свързани с данъчното облагане на земеделските стопани
Промени при облагане на доходите, които се облагат с окончателен данък
Облагане на непаричните вноски в търговски дружества
Изменения в Закона за местните данъци и такси

Вторник 19 септември
09.00 – 10.30 ч. Въпроси от практиката на приходната администрация
10:30 – 11:00 ч кафе пауза
11.00 – 12.30 ч. Изменения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Промени свързани с облагането на паричните и предметни награди, получени от участие в игри
Нови данъчни облекчения за извършени безкасови плащания
Промени свързани с данъчното облагане на земеделските стопани
Промени при облагане на доходите, които се облагат с окончателен данък
Облагане на непаричните вноски в търговски дружества
Изменения в Закона за местните данъци и такси
Новият окончателен данък върху таксиметровите превози на пътници – деклариране и внасяне
14:00 – 15:30 ч. Въпроси от практиката на приходната администрация

Лектор: Данъчен експерт от НАП

Сряда 20 септември
9.00 – 10.30 ч. ПРЕГЛЕД НА АКТУАЛНИТЕ ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ОТ НАЧАЛОТО НА 2017 г. И ОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ
ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА
ПРОМЕНИ В НАРЕДБА № 5 – Ново изискване при подаване на уведомление за трудови договори в сила от 01.04.2017 за посочване на код по ЕКАТТЕ на населеното място. Задължително пререгистране на старите трудови договори до 30.10.2017 г.
ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ
СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ -коректно съставяне на графици, отчитане на периодите на командироване и отпуск.Парични обезщетения.
КОМАНДИРОВАНЕ НА РАБОТНИЦИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
1. Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги – основни правила за работа в друга държава-членка.
2. Промени в Кодекса на труда в сила от 1 януари 2017 г. – ново определение за командироване в държави-членки на ЕС и нови правила за определяне на трудовото възнаграждение.
3. Новата Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги – процедура за командироване. Допълнително споразумение. Уговаряне на пътни и квартирни пари.
4. Обмен на информация между държавите-членки съгласно новата Директива 2014/67/ЕС, в сила от 1 януари 2017 г.
5. Определяне на приложимо законодателство – Регламент /ЕО/ № 883/2004. Основно правило и изключения.
6. Процедура за издаване на удостоверение А1 от НАП.
7. Внасяне на осигурителни вноски в България. Специални правила за определяне на осигурителния доход – чл. 6а от КСО /редакция в сила от 1 януари 2017 г./.
ПРОМЕНИ В КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ, ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД
МАЙЧИНСТВО – ПРОМЕНИ ОТ 1 ЮНИ 2017 Г.
БЕЗРАБОТИЦА- ПРОМЕНИ ОТ 1 ЮЛИ 2017 Г.
ПЕНСИОНИРАНЕ – ПРАВИЛА, УСЛОВИЯ ,ОСОБЕНОСТИ, ПРОМЕНИ
ПРОМЕНИ В НАРЕДБИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СОЦИАЛНОТО И ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
КОНТРОЛ И САНКЦИИ ПРИ НАРУШАВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО
10:30 – 11:00 ч. Кафе – пауза
11:00 – 12:30 ч. Продължение по темата
14:00 – 15:30 ч. Продължение по темата

Лектор: Аспасия Петкова – работила като гл. експерт в МТСП, директор на дирекция „Осигурителни вноски и контрол“ в ЦУ на НОИ, зам. директор на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“ в ЦУ на НАП.

Четвъртък 21 септември

Закуска. Отпътуване

Цена на база Ол инклузив за 3 пълни пансиона на човек в двойна стая е 420 лв с ДДС
Цена на база Ол инклузив за 3 пълни пансиона на човек в единична стая е 456 лв с ДДС

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара!
Цени за участие: • Семинарна такса за участие без хотел и пансион 84.00 лв на ден с ДДС
Превод може да извършите по следната банкова сметка:
„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF
e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg
контакти GSM: 0877 281010; тел./факс: 02/ 88 777 66
www.skf-bg.com

Напишете коментар

Национален счетоводен семинар

Изменения в ЗДДС и правилника за прилагането му. Изменения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Трудово и осигурително законодателство – промени, казуси, указания, наредби
Хотел Котва 4*
кк.Слънчев бряг
Read the rest of this entry »

Напишете коментар