Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2016 г. Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Законът за корпоративно подоходно облагане. Промени в социалното и здравното осигуряване през 2016 г. и Кодекса на труда

гр. Велинград, хотел Клептуза
22.11-25.11.2016 г.

Цена на човек в двойна стая
Три дни – 380 лв. без ДДС (456 лв. с ДДС)
Четири дни – 495.00 лв. без ДДС (594 лв. с ДДС)

Доплащане за единично настаняване 15 лв на ден с ДДС
В посочените цени са включени съответния брой нощувки на база пълен пансион, лекции, помощни материали, кафе-паузи.
Програма на семинара
22 ноември (Вторник)
Настаняване след 14:00 ч.
14:30 ч. Отркиване на семинара.
14:40 – 17:30 ч.Съществените изменения и нови моменти в ДДС законодателството. Практически въпроси. Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Лектор: данъчен експерт
23 ноември (Сряда)
9:30 – 13:00 ч. Продължение по темата. Дискусия
14:00- 17:00 ч. Промени в ЗКПО през 2016 г; Други промени.
Дискусия.
Лектор: данъчен експерт.

24 ноември (Четвъртък)
09:15 – 12:30 ч. ч Осигурително законодателство
Промените в Кодекса за социално осигуряване и наредбите-2016 г.
Промени в Закона за здравното осигуряване- 2016 г.
Пенсионирането през 2016 г.
Особености при пенсионирането на педагогическите кадри – ранно пенсиониране, пенсиониране при навършване на възраст и стаж, пенсиониране след навършване на възраст и стаж;пенсии от НОИ, от Учителски пенсионен фонд, пенсии за допълнително задължително пенсионно осигуряване ( ДЗПО);
Права на работодателя и на учителите при пенсиониране;
Дължими обезщетения при пенсиониране, видове обезщетения.
Подаване на информация в НОИ и в НАП- декларации, срокове
Осигурителни вноски – внасяне, срокове, подаване на данни
Парични обезщетения и помощи от НОИ
Осигуряване на самоосигуряващите се лица и изпълнителите по договори за управление и контрол.
Осигурителна книжка.
Санкции
Теми по желание на участниците
Казуси, въпроси
11.30-12.00 кафе пауза
12.00- 14.00 ч. Трудово законодателство
Трудов договор – видове според срока на действие на договора.
Избор между трудов и граждански договор.
Трудова книжка и други лични документи на работника (дипломи, удостоверения, сертификати)
Прекратяване на трудовото правоотношение поради спиране на работа за повече от 15 дни, поради липса на качества на работника за ефективно изпълнение на работата, когато работникът не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа,
поради промяна на изискванията за изпълнението на длъжността, ако работникът не отговаря на тях, поради обективна невъзможност за изпълнение на трудов договор
Прекратяване на трудовото правоотношение поради пенсиониране
Отпуски
Работно време
Водене на трудово досие
Казуси, въпроси,санкции

Лектор: Аспасия Петкова – консултант по социално и здравно осигуряване. Работила като директор в ЦУ на НОИ, зам. директор в ЦУ на НАП, гл. експерт в МТСП. С дългогодишен опит в областта на социалното и здравното осигуряване.
25 ноември (Петък)
9:00 – 11:00 ч. Подготовка за годишно счетоводно приключване в реалния сектор за 2016 г.11:00 – 11:15 ч. Кафе-пауза.11:15 – 13:00 ч. Продължение по темата.
13:00 – 14:00 ч. Обедна почивка.
14:00 – 17:00 ч.Подготовка за годишно счетоводно приключване в бюджетната сфера. Дискусия. Въпроси и отговори.
Лектор: регистриран одитор
Организаторите си запазват правото си за промени в програмата и условията на семинара!
• Семинарна такса за участие само в лекциите, без хотелски услуги и пансион – 84 лв. на ден. Всички цени са с включен ДДС.
С цел да бъдем максимално полезни по време на обучението Ви, молим да ни изпратите въпросите, на които желаете лекторите да обърнат специално внимание до 20.11.2016 г. на посочените адреси.
Сумата можете да преведете по следната банкова сметка:
Банкова сметка:

„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF

Напишете коментар