Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г. гр. Бургас

гр. Бургас
хотел Аква
1.11.2018 г

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 30.10.2018 г.

Четвъртък 10-14 часа Промените в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г. Командироване в рамките на ЕС.
Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г.
Прилагане на законодателството и разглеждане на казуси от практиката

1. Закон за бюджета на ДОО – 2018 г.и очаквани промени през 2019 г.
2. Промени в КСО
3. Промени в КТ
4. Промени в наредбите:
Наредба за паричните обезщетения и помощите от ДОО;
Наредба за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски;
Наредба за самоосигуряващите се лица;
Наредба за работното време, почивките и отпуските. Сумирано изчисляване на работното време- графици, нови правила;
Нова наредба за трудовите досиета;
Нова наредба за избор на осигуряване;
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж.
Кафе пауза: 10:45 – 11:15 ч.

5. Майчинство, осиновяване – промени от 01.07.2018 г.
6. Пенсиониране – през 2018 г. и очаквани промени през 2019 г.
7. ДЗПО- възможности за избор и предпочитания
8. Промени в безработицата
9. Облагане на чуждестранни граждани, работещи на територията на РБ
10. Командироване за извършване на услуги в чужбина – наредба. Приложимо законодателство – издаване на удостоверение А1
11.Особености при осигуряването на различните категории лица- работещи по трудов договор, ДУК,самоосигуряващи се лица, граждански договори, пенсионери и т.н.
12. Граждански договори под МРЗ – различни казуси
13. Разглеждане на конкретни казуси

Лектор- Аспасия Петкова- работила като директор в ЦУ на НОИ и ЦУ на НАП и главен експерт в МТСП с дългогодишен опит като лектор, автор на много книги, наръчници, статии и коментари в различни издания.

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара!
Цени за участие: • Семинарна такса за участие 84.00 лв. с ДДС
Превод може да извършите по следната банкова сметка:

„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF

e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg
контакти GSM: 0877 281010;
www.skf-bg.com

Напишете коментар