Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2019 г.

ХОТЕЛ СПОРТ ПАЛАС
гр. Сливен 8800
Бул. „Георги Данчев” 20
17.04.2019 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 15.04.2019 г.


Сряда10-14 часа Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2019 г.

1. Промени в „осигурителната тежест“ през 2019 г. Промени в КСО – нов кръг на осигурените лица и промени в осигуряването.
2. Закона за здравното осигуряване- 2019 г.
3. Пенсиониране – изчисление на пенсиите, нови разпоредби, съществени промени в законодателството. Нова методика за изчисляване на пенсиите от 1.01.2019 г.
4. Трудово законодателство – актуални казуси – 2018 г.и 2019 г.
5. Промени в наредбите, свързани с трудовото и осигурителното законодателство:
-Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица;
-Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ;
-Наредба за паричните обезщетения и помощите от ДОО;
-Наредба за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски;
-Наредба за самоосигуряващите се лица;
-Наредба за работното време, почивките и отпуските. Сумирано изчисляване на работното време- графици, нови правила, изплащане на парични обезщетения;
-Наредба за трудовите досиета в електронен вид;
-Наредба за избор на осигуряване;
-Наредба за пенсиите и осигурителния стаж;
-Наредба за командироването и изпращането за предоставяне на услуги;
-Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж;
-Наредба № 4 от 1993 г. за необходимите документи за сключване на трудов договор;
и много други наредби….
6. Парични обезщетения по болест, майчинство, осиновяване
7. ДЗПО- възможности за избор и предпочитания; промени през 2019 г.
8. Безработицата- право на обезщетение.
9. Осигуряване на чуждестранни граждани, работещи на територията на Р.България.
10. Осигуряване на българи, работещи в държави-членки на ЕС.
11. Командироване за извършване на услуги в чужбина. Приложимо законодателство – издаване на удостоверение А1.
12.Особености при осигуряването на различните категории лица- работещи по трудов договор, ДУК,самоосигуряващи се лица, граждански договори, пенсионери и т.н.
13. Граждански договори – различни казуси.
14. Разглеждане на конкретни казуси.
15. Административно-наказателна отговорност за неспазване на трудовото и осигурителното законодателство.

Лектор- Аспасия Петкова- работила като директор в ЦУ на НОИ и ЦУ на НАП и главен експерт в МТСП, УНСС, с дългогодишен опит в практиката като ревизор, контролен орган, лектор, автор на много книги, наръчници, съветници, статии и коментари в различни издания.

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара!
Цени за участие: • Семинарна такса за участие 84.00 лв. с ДДС
Превод може да извършите по следната банкова сметка:

„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF

e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg
контакти GSM: 0877 281010;
www.skf-bg.com

Напишете коментар

Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2019 г. гр. Бургас

гр. Бургас
хотел Авеню

25.01.2019 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 23.01.2019 г.
Read the rest of this entry »

Напишете коментар

Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г. гр. Разград

гр. Разград
хотел Централ
30.10.2018 г

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 26.10.2018 г.
Read the rest of this entry »

Напишете коментар