Семинар по Социално и здравно осигуряване гр- Русе – 17 Юни 2015 г.

Актуални въпроси в социалното, здравното и пенсионното осигуряване в сила от 01.01.2015 г. Изменения и допълнения в кодекса на труда.
гр. Русе , Зала ДЕСЕНС
бул. „Липник“ 123,
Бизнес Парк Русе, корпус А,
ет. 1

17 юни (Сряда)
10:00 ч. Регистрация.
10:15 – 12:45 ч. Промени в наредбите, свързани със социалното, здравното и пенсионното законодателство през 2015 г.
Промени в Кодекса за социално осигуряване
Нови моменти в паричните обезщетения и актуална практика на НОИ – „електронен болничен лист“.
Осигурени лица, парични обезщетения, помощи, ред за подаване на документите и получаване на паричните обезщетения и помощите
Парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и срокове за изплащането им
Парични помощи, изплащани от държавното обществено осигуряване
Попълване и подаване на декларации обр. 1 и 6 в НАП, корекция на декларациите, приложения към от Наредба Н-8 от 2005 г.
Определяне на окончателен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица
Закон за здравното осигуряване – осигурителни вноски, прекъсване на здравноосигурителния статус
Контрол по спазване на осигурителното законодателство – глоби и санкции за работодатели и длъжностни лица.
14:00 – 15:30 ч. Промени в Кодекса на труда до момента на семинара
Последни промени в Кодекса на труда
Осиновяване на дете от 2 до 5 годишна възраст.
Изисквания за регистриране на извънредния труд.
Изисквания към контролните органи от Инспекцията по труда.
Трудов договор с условие за стажуване.
Трудовия договор за ученичество.
Разлика между трудов и осигурителен стаж, трудова и осигурителна книжка, трудов и граждански договор
Право на отпуски и ред за разрешаването им по КТ за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на малко дете и осиновяване.
Санкции при нарушаване на трудовото законодателство.
Промени в пенсионното законодателство през 2015 г.
Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
Промени в отпускането на пенсиите на учителите
Изисквания за отпускане и изплащане на различните видове пенсии

Лектор: Аспасия Петкова – консултант по социално и здравно осигуряване. Работила като директор в ЦУ на НОИ, зам. директор в ЦУ на НАП, гл. експерт в МТСП. С дългогодишен опит в областта на социалното и здравното осигуряване.

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара!
Цени за участие: • Семинарна такса за участие 84.00 лв. с ДДС
Превод може да извършите по следната банкова сметка:

„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF
e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg
контакти GSM: 0878 471010; 0877 281010; тел./факс: 02/ 88 777 66
www.skf-bg.com

Напишете коментар

Актуални въпроси в социалното, здравното и пенсионното осигуряване в сила от 01.01.2015 г. Изменения и допълнения в кодекса на труда.

Актуални въпроси в социалното, здравното и пенсионното осигуряване в сила от 01.01.2015 г. Изменения и допълнения в кодекса на труда.

хотел Славянска беседа
Ул. Славянска №3
гр. София
30.04.2015 г.
Read the rest of this entry »

Напишете коментар

Актуални въпроси в социалното, здравното и пенсионното осигуряване в сила от 01.01.2015 г. Изменения и допълнения в кодекса на труда.

хотел Славянска беседа
Ул. Славянска №3
гр. София

20.03.2015 г.
Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 18.03.2015 г.
Read the rest of this entry »

Напишете коментар