АКТУАЛНОТО В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

гр. Варна хотел Дивеста

08.10.2020 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 06.10.2020 г.

 

10:00 -14:00 ч. АКТУАЛНОТО В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. гр Варна

  1.Промени в трудовото и осигурителното закононодателство, свързани с пандемията и периода след нея – Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, ПМС № 55 от 30 март 2020 г., ЗМДВИП, Закон за здравето, КТ, КСО и други.   2.Трудово законодателство: -Работа от разстояние, надомна работа, променливо работно време, сезонна работа и т.н. -Отпуски – платени, неплатени; -Прекратяване на трудовия договор; -Задължения на работодателя; -Права на работниците и служителите; -Проекти за промени в трудовото законодателство- в Кодекса на труда; -Санкции.   3.Осигурително законодателство – казуси: – Изплащане на парични обезщетения поради болест, майчинство, отглеждане на дете; – Изплащане на парични обезщетения за безработица – условия и ред, особености, размер; – Пенсиониране през 2020 г. – ДЗПО.  

  1. Компенсации 60:40:

-Подаване на данни в НАП – Декларации образец № 1, образец № 6 при  получени компенсации по реда на постановление № 55 от 2020 г.; – Изплащане на компенсации 60:40; -Определяне на окончателент размер на осигурителния доход; -Осигурителни вноски при различните видове неплатен отпуск.  

  1. Здравно осигуряване:

– здравноосигурителен статус – определяне; – задължения за внасяне на осигурителните вноски; – казуси.  

  1. Промени в много наредби, свързани с трудовото и осигурителното законодателство – за паричните обезщетения; за самоосигуряващите се лица; за пенсиите; за работното време, почивките и отпуските; за безработицата; за структурата и организацията на работната заплата и т.н.

  Ще бъдат коментирани промените и проектите за промени в трудовото и осигурителното законодателство до датата на провеждане на семинара.   Лектор: Аспасия Петкова – работила като гл. експерт в МТСП, директор в ЦУ на НОИ, зам.директор в ЦУ на НАП, лектор с дългогодишен опит, гл.редактор на специализирани издания, автор на много специализирани книги, консултант

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара! Цени за участие: • Семинарна такса за участие 84.00 лв. с ДДС Превод може да извършите по следната банкова сметка: „Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД ПИБ АД, клон: „Раковски” IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg контакти GSM: 0877 281010; www.skf-bg.com

Напишете коментар