АКТУАЛНОТО В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

гр. Варна

Хотел Аква Зала Нимфа

ул. „Девня“ 12-А, 9000 Варна Център, Варна

20.01.2022 г.  

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 18.01.2022 г.

10:00 -14:00 ч. АКТУАЛНОТО В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. гр Варна

  

ТРУДОВОТО, ОСИГУРИТЕЛНОТО И ЗДРАВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (действащи към момента на провеждане на семинара) 

 

 1. Социалното и здравното осигуряване, действащи към момента на провеждане на семинара.
 2. Осигуряване на различните категории лица – работници и служители, управители, самоосигуряващи се лица, земеделски стопани, учители, първа и втора категория труд и т.н. Осигурителни вноски, осигурителен стаж, особености.
 3. Обезщетения по КСО- поради болест, бременност и раждане, отглеждане на дете, помощи от средствата на ДОО и др.
 4. Обезщетения за безработица- право и условия за получаване.
 5. Подаване на данни в НАП и НОИ- Наредба № Н- 13, подаване на декларации.
 6. Пенсионирането през 2022 г.и промени в законодателството.
 7. ДЗПО – промени в КСО и плащане на „вторите“пенсии през 2022 г.
 8. Здравноосигурителен статус.
 9. Трудово законодателство – отпуски, работа от вкъщи, надомна работа, променливо работно време и т.н. Промени в Кодекса на труда.
 10. Разлика между трудов и граждански договор.Осигуряване по граждански договор.
 11. Промени в Наредба № 5 за регистрацията на трудовите договори в НАП.
 12. Промени в наредбите, свързани с трудовото и осигурителното законодателство.
 13. Контрол и санкции при нарушаване на трудовото и осигурителното законодателство.

 

Ще бъдат коментирани проектите за промени в законодателството до датата на семинара.

 

Лектор: Аспасия Петкова- работила като гл.счетоводител на Столично управление „Социално осигуряване“, ревизор, директор на дирекция „Осигурителни вноски и контрол“ в ЦУ на НОИ, зам.директор на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“ в ЦУ на НАП, гл. експерт в МТСП, дългогодишен лектор, автор на много книги в областта на трудовото и осигурителното законодателство.

 

Във връзка с КОВИД пандемията е неоходимо да предоставите зелен сертификат или отрицателен тест за участие в семинара.  Ще бъдат взети всички предпазни мерки съобразени с МЗ.

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара!
Цени за участие: • Семинарна такса за участие 84.00 лв. с ДДС
Превод може да извършите по следната банкова сметка:
„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF
e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg
контакти GSM: 0877 281010;
www.skf-bg.com

Напишете коментар