ПРОМЕНИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО И ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2020 ГОДИНА

гр. София

хотел Славянска беседа

09.04.2020 г. СЕМИНАРЪТ СЕ ОТЛАГА заради COVID 19. Очаквайте нова дата

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 07.04.2020 г.

10:00 -14:00 ч.ТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ – Очаквани промени през 2020 г. гр София

1. Закон за бюджета на ДОО за 2020 г. 2. Осигурителни вноски, осигурителен доход, осигурителен стаж 3. Промени в Кодекса за социално осигуряване 4. Промени в пенсионното законодателство 5. Закон за бюджета на НЗОК за 2020 г. 6. Закон за здравното осигуряване 7. Особености при осигуряването на различните категории лица- учители, самоосигуряващи се лица, първа и втора категория труд, управители и други 8. Подаване на данни за НОИ и НАП, свързани с осигуряването, Наредба № Н-8 9. Осигуряване на българи в чужбина и на чужденци в България, издаване на формуляр А1 от НАП 10. Плащания от НОИ- поради болест, бременност и раждане, отглеждане на малко дете, помощи и т.н. 11. Трудово законодателство – сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори, отпуски. Промени в трудовото законодателство.Промени в наредбите, свързани с трудовотоо законодателство 12. Контрол и санкции за неспазване на трудовото и осигурителното законодателство

Лектор- Аспасия Петкова- работила като директор в ЦУ на НОИ и ЦУ на НАП и главен експерт в МТСП, УНСС, с дългогодишен опит в практиката като ревизор, контролен орган, лектор, автор на много книги, наръчници, съветници, статии и коментари в различни издания.

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара!
Цени за участие: • Семинарна такса за участие 84.00 лв. с ДДС
Превод може да извършите по следната банкова сметка:
„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF
e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg
контакти GSM: 0877 281010;
www.skf-bg.com

Напишете коментар