АКТУАЛНОТО В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

гр. София

хотел Славянска беседа

20.11.2020 г.  ОЧАКВАЙТЕ НОВИ ДАТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2021 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 18.11.2020 г.

10:00 -14:00 ч. АКТУАЛНОТО В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. гр София

  

1.Промени в трудовото и осигурителното закононодателство през 2020 г.;

2.Трудово законодателство:

-Работа от разстояние, надомна работа, променливо работно време, сезонна работа и т.н.

-Отпуски – платени, неплатени;

-Сключване, изменение и прекратяване на трудовия договор;

-Задължения на работодателя;

-Права на работниците и служителите;

-Проекти за промени в трудовото законодателство;

-Санкции.

3.Осигурително законодателство:

– Осигуряване на различните категории лица – самоосигуряващи се, работещи по граждански договор, ДУК и др.

– Изплащане на парични обезщетения поради болест, майчинство, отглеждане на дете;

– Изплащане на парични обезщетения за безработица – условия и ред, размер;

– Пенсиониране през 2020 г.]

– Мярка 60:40; 80:20;

4.Подаване на данни в НАП – Декларации образец № 1, образец № 6 -Осигурителни вноски при различните видове неплатен отпуск.

  1. Последни промени в много наредби, свързани с трудовото и осигурителното законодателство – за паричните обезщетения; за самоосигуряващите се лица; за пенсиите; за работното време, почивките и отпуските; за безработицата; за структурата и организацията на работната заплата и т.н.
  2. Здравно осигуряване:

– здравноосигурителен статус – определяне;

– задължения за внасяне на осигурителните вноски;

  1. Предстоящи промени в трудовото и осигурителното законодателство.

Ще бъдат коментирани промените и проектите за промени в трудовото и осигурителното законодателство до датата на провеждане на семинара.

 

Лектор: Аспасия Петкова – работила като гл. експерт в МТСП, директор в ЦУ на НОИ, зам.директор в ЦУ на НАП, лектор с дългогодишен опит, гл.редактор на специализирани издания, автор на много специализирани книги, консултант

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара!
Цени за участие: • Семинарна такса за участие 84.00 лв. с ДДС
Превод може да извършите по следната банкова сметка:
„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF
e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg
контакти GSM: 0877 281010;
www.skf-bg.com

Напишете коментар