АКТУАЛНОТО В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

гр. София

хотел Славянска беседа

01.10.2020 г.

Заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 29.09.2020 г.

10:00 -14:00 ч. АКТУАЛНОТО В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. гр София

 

1.Промени в трудовото и осигурителното закононодателство, свързани с пандемията и периода след нея – Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, ПМС № 55 от 30 март 2020 г., ЗМДВИП, Закон за здравето, КТ, КСО и други.

 

2.Трудово законодателство:

-Работа от разстояние, надомна работа, променливо работно време, сезонна работа и т.н.

-Отпуски – платени, неплатени;

-Прекратяване на трудовия договор;

-Задължения на работодателя;

-Права на работниците и служителите;

-Проекти за промени в трудовото законодателство- в Кодекса на труда;

-Санкции.

 

3.Осигурително законодателство – казуси:

– Изплащане на парични обезщетения поради болест, майчинство, отглеждане на дете;

– Изплащане на парични обезщетения за безработица – условия и ред, особености, размер;

– Пенсиониране през 2020 г.

– ДЗПО.

 

  1. Компенсации 60:40:

-Подаване на данни в НАП – Декларации образец № 1, образец № 6 при  получени компенсации по реда на постановление № 55 от 2020 г.;

– Изплащане на компенсации 60:40;

-Определяне на окончателент размер на осигурителния доход;

-Осигурителни вноски при различните видове неплатен отпуск.

 

  1. Здравно осигуряване:

– здравноосигурителен статус – определяне;

– задължения за внасяне на осигурителните вноски;

– казуси.

 

  1. Промени в много наредби, свързани с трудовото и осигурителното законодателство – за паричните обезщетения; за самоосигуряващите се лица; за пенсиите; за работното време, почивките и отпуските; за безработицата; за структурата и организацията на работната заплата и т.н.

 

Ще бъдат коментирани промените и проектите за промени в трудовото и осигурителното законодателство до датата на провеждане на семинара.

 

Лектор: Аспасия Петкова – работила като гл. експерт в МТСП, директор в ЦУ на НОИ, зам.директор в ЦУ на НАП, лектор с дългогодишен опит, гл.редактор на специализирани издания, автор на много специализирани книги, консултант

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара!
Цени за участие: • Семинарна такса за участие 84.00 лв. с ДДС
Превод може да извършите по следната банкова сметка:
„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF
e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg
контакти GSM: 0877 281010;
www.skf-bg.com

Напишете коментар