Публикуван е Наръчник по ДДС за 2018 г.

Публикуван е

Наръчник по ДДС за 2018 г.

Наръчникът е актуализирана версия за 2018 г., съобразно промените в Закона за данък върху добавената стойност, с цел подпомагане процеса на единното прилагане на данъчното законодателство.

Рубрика Становища, указания, наръчници

http://www.nap.bg/news?id=3814

Напишете коментар