Политика по защита на личните данни в НАП 28 Май 2018

Съобразно изискванията на влезлия в сила Общ регламент за защита на личните данни на ЕС, Национална агенция за приходите е предприела мерки за гарантиране на сигурността при обработването на лични данни на клиентите си. В тази връзка е публикувана актуална Политика за защита на личните данни.

Утвърдената Политика може да видите и в рубрика „Основни документи“.

http://www.nap.bg/news?id=3618

Напишете коментар