Публикувано е становище относно изменението на чл. 19 от ДОПК за отговорността на трето лице за непогасените данъчни и осигурителни задължения на друго данъчно задължено лице

В Законодателство/Данъци/Становища, указания и наръчници е публикувано:

Становище № 20-00-87 от 20.05.2018 г. относно изменението на чл. 19 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс относно отговорността на трето лице за непогасените данъчни и осигурителни задължения на друго данъчно задължено лице

http://www.nap.bg/news?id=3612

Напишете коментар