Годишен национален счетоводен семинар

„Данъчно облагане и годишно счетоводно приключване на 2018 г. в реалния сектор и бюджетната сфера. Новите актуални промени в счетоводното, данъчното, осигурителното и трудовото законодателство в сила от 1 януари 2019 г. Сметна палата – роля, функции и често допускани грешки при възлагане на обществени поръчки”
Интерхотел „Сандански” ****
гр. Сандански
ул. Яне Сандански
www.interhotelsandanski.bg
28.01-01.02.2019 г.

Програма на семинара                                           

28 януари 2019 г. (Понеделник)
Настаняване след 13:00 ч.
14:00 – 14:15 ч. Откриване на семинара.
14:15 – 17:45 ч. Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица и в Закона за корпоративното подоходно облагане Практически въпроси.
Лектор: Петър Захариев, данъчен експерт от НАП

29 януари 2019 г. (Вторник)
09:00 – 12:30 ч.Промени в Закона за данък върху добавената стойност. Промени в Наредба Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройство на продажби в търговските обекти , изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. Промени в Закона за местните данъци и такси. Промени в осигурителното законодателство

14:00 – 17:30 ч. Продължение на темата
Лектор: Петър Захариев, данъчен експерт от НАП

30 януари 2019 г.(Сряда)
09:00 – 12:30 ч. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване – 2019 г.
Закон за здравното осигуряване – промени от 01.01.2019 г.
Кодекс за социално осигуряване –промени от 01.01.2019 г.
Лектор: експерт по социално и здравно осигуряване
11:30 – 11:45 ч. Кафе-пауза.
11:45-13:00 ч. Продължение по темата
14:00 – 17:30 ч. Промени в трудовото законодателство през 2018 г.и 2019 г.
Казуси от практиката.
Лектор: експерт по социално и здравно осигуряване

31 януари 2019 г. (Четвъртък)
9:00 – 12:30 ч. II.Задължителни процедури свързани с ГФО

1. Инвентаризация на активите и пасивите в т. ч. на (разчетите).
2.Оценка след първоначалното придобиване на дълготрайните активи
3.Представяне на материалните запаси по нетна реализуема стойност;
4.Признаване на приходи и разходи в предприятията, които прилагат НСС11 Договори за строителство.
5..Специфични особености касаещи ГФО в селското стопанство- пари за еко насаждения, субсидии, дялови вноски;
6.Специфични особеност касаещи ГФО за здравните заведения;
7.Временни данъчни разлики;
8.Събития след датата на баланса;
9.Представяне на информацията в ГФО
10.Други
Лектор: регистриран одитор
14:00 – 17:30 ч.Подготовка за годишното счетоводно приключване за 2018 година в бюджетната сфера.
Лектор: регистриран одитор

01 февруари 2019 г. ( Петък)
09:00 – 12:30 ч. Вътрешен одит в публичния сектор. Сметната палата – роля, функции и често допускани нарушения при възлагане на обществени поръчки и разпореждането и управлението на обществено имущество.
Лектор: експерт по ЗОП
14:00 -17:30 ч. Дискусия по темата.

02 февруари 2019 г. ( Събота) Закуска.

Организаторите си запазват правото си за промени в програмата и условията на семинара!

• Семинарна такса за участие само в лекциите, без хотелски услуги и пансион – 84 лв. на ден с ддс
• На участниците в семинара ще бъде издаден сертификат за успешно преминат опреснителен курс.

С цел да бъдем максимално полезни по време на обучението Ви, молим да ни изпратите въпросите, на които желаете лекторите да обърнат специално внимание до 23.01.2019 г. на посочените адреси.

Цена на човек в двойна стая на база пълен пансион 4 дни/ 3 нощувки 510 лв с ДДС.
Цена на човек в двойна стая на база пълен пансион 5 дни/ 4 нощувки 678 лв с ДДС.
Цена на човек в двойна стая на база пълен пансион 6 дни/ 5 нощувки 846 лв с ДДС.

За желаещите да ползват единично настаняване се доплаща сумата от 28 лв на ден с ДДС
• Цените включват: Избрания от Вас престой / съответния брой нощувки в единична или двойна стая/ закуска, обяд, вечеря, кафе-пауза, лекции, помощни материали, консултации, дискусии.

Превод може да извършите по следната банкова сметка:

„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF

e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg
контакти GSM: 0878 471010; 0877 281010;

Напишете коментар

Годишен национален счетоводен семинар

„Данъчно облагане и годишно счетоводно приключване на 2017 г. в реалния сектор и бюджетната сфера. Новите актуални промени в счетоводното, данъчното, осигурителното и трудовото законодателство в сила от 1 януари 2018 г. Сметна палата – роля, функции и често допускани грешки при възлагане на обществени поръчки”
Интерхотел „Сандански” ****
гр. Сандански
ул. Яне Сандански
www.interhotelsandanski.bg
22-26.01.2018 г.

Read the rest of this entry »

Напишете коментар

Годишен национален счетоводен семинар

„Данъчно облагане и годишно счетоводно приключване на 2016 г. в реалния сектор и бюджетната сфера. Новите актуални промени в счетоводното, данъчното, осигурителното и трудовото законодателство в сила от 1 януари 2017 г. Сметна палата – роля, функции и често допускани грешки при възлагане на обществени поръчки”
Интерхотел „Сандански” ****
гр. Сандански
ул. Яне Сандански
www.interhotelsandanski.bg
Read the rest of this entry »

Напишете коментар

Годишен национален счетоводен семинар

Интерхотел „Сандански” ****
гр. Сандански
ул. Яне Сандански

www.interhotelsandanski.bg

25-29.01.2016 г.
Read the rest of this entry »

Напишете коментар